Såddspecial

Vi har samlat alla Grobars artiklar om sådd här, så att du hittar enklare. Här kan du läsa om årets frönyheter, hur du gör med t ex förskolning och vad du kan rätta till om det inte blivit som du tänkt dig. Du kan kanske bli inspirerad av att testa några mer svårgrodda fröer och metoder.

Frönyheter 2011

Om de frönyheter som vi funnit extra intressanta. Vi har även i artikeln samlat länkar till svenska fröföretag. Läs artikeln. Flera fröföretag har gjort sin katalog digitalt tillgänglig på nätet, du kan se dem här: Nelson Garden och Impecta läses online, Weibulls och Hammenhögs går att ladda ner hos Fröer.nu. Läs artikeln.

Frösådd på friland

När jorden blivit lagom uppvärm på våren är det dags att så. Bästa groningstemperatur är olika för alla växter, och olika jordar värms olika snabbt. Om jordbearbetning, hur du sår och skötsel direkt efter sådd för bästa resultat. Läs artikeln.

Förodling och förkultivering

Två ord för samma sak, att så frön tidigt inomhus för att sedan sätta ut plantorna som vädret medger det. Det kan ske i växthus, men även på den inglasade balkongen eller en fönsterbräda. Om tidpunkten för när du ska välja starta, tips om såkärl och såjord, hur du sår och får fröna att gro. Läs artikeln.

Omskolning av småplantor

De unga skotten behöver snabbt utrymme och ökad näringstillförsel för att fortsätta utvecklas. Om de står för tätt och för länge i näringsfattig såjord stannar tillväxten upp. Därför ska du omskola plantorna. Om när det är dags och hur du gör för att inte skada de små liven, samt ge dem bästa möjliga start. Läs artikeln.

Fröodling av perenner

Att fröså perenner är effektivt när du vill ha många plantor till stora rabatter. Frö till perenner sås på flera olika sätt. Direktsådd på växtplatsen är inte vanligt för perenner. De förkultiveras istället. Det kan ske inomhus, i växthus eller utomhus. Läs artikeln.

Fröodling av träd och buskar

Ibland vill man bara testa eller så har du fått tag på ett spännande frö på något ovanligt. Det är inte vanligt att man fröodlar träd och buskar direkt på växtplatsen. Med förkultivering kan plantorna växa till sig till lämplig storlek, vilket kan ta tid. Du kan förkultivera både inomhus som utomhus. Läs artikeln.

Stratifiering

Stratifiering används för att upphäva vissa fröers vilostadium före sådd. Gäller ofta fröer till buskar och träd. Rosenfröer kan t ex inte lagras torrt en längre tid. Läs artikeln.

Förgroning av frö

Vid sådd av frön som gror långsamt kan man förkorta groningstiden genom att förgro, också kallat stöpning. Kan vara nödvändigt där växtsäsongen är kort, eller bara för att få en tidigare skörd. Läs artikeln.

Felsökning vid sådd och förskolning inomhus

Grobar har listat några vanliga problem och åtgärder vid sådd och förskolning inomhus. Läs artikeln.

Samla och förvara fröer

Även om artikeln mest handlar om insamling och förvaring av fröer, så kan du läsa om hur du bäst förvarar de fröer du får över vid årets sådd. Det står ett bäst före datum på alla fröpåsar, men det betyder i praktiken att du kan fortsätta använda gamla fröpåsar men att grobarheten, det vill säga hur många frön som kommer att gro, blir sämre med tiden. Läs artikeln.