Förodling och förkultivering

Två ord för samma sak, att så frön tidigt inomhus för att sedan sätta ut plantorna som vädret medger det. Det kan ske i växthus, men även på den inglasade balkongen eller en fönsterbräda.

TEXT: Karina Brozinic

När ska du börja så?

Det gäller att gissa sig till när vårens sista frostnatt inträffar och sedan räkna bakåt för antal veckor den aktuella växten behöver för att gro och växa. Sår man för tidigt blir plantorna ofta gängliga och förvuxna. Det går att åtgärda med mer belysning och omplantering till större kärl om vintern håller i sig. Problemet blir då platsbrist inomhus. Den vane odlaren antecknar sin egen odlingstabell för vad och när. Är du nybörjare kan du fråga i plantskolan du köper fröer, den lokala trädgårdsföreningen eller trädgårdsforum på Internet.

Såkärl

Det går att så i nästan vad som helst, bara det finns hål för vattnet (både avrinning och vattning underifrån). Det är alltid bättre att använda ett lägre såkärl än ett för högt, särskilt för små fröer. För höga såkärl gör att man måste tillföra för mycket vatten för att särskilt små fröer som sås på ytan ska kunna dra till sig fukten. Fyrkantiga kärl tar mindre plats än runda. Kärlen ska alltid vara noggrant rengjorda före sådd. Tänk på att ha en bricka under kärlen för att skydda underlaget från fukt.

Annons - se filmen hur en pluggbox funkar!
.......................................................................................................

Pluggbox från Nelson

.......................................................................................................

Såjorden

För mindre fröer används såjord. En såjord är näringsfattig och luftig, innehåller jord, sand och torv. Ibland perlit eller vermikulit, naturliga mineraler som är renare än jord, lätta och alstrar vatten bra. Ser ut som söndersmulat popcorn. Du kan köpa dem separat och blanda i ca ¼ i jorden. För större fröer och mer långsamgroende sorter som t.ex. oliv och kamelia, används grovkornig, mer luftgenomsläpplig jord.

Vid sådd av särskilt värdefulla fröer, eller om jorden kan vara oren, bör man sterilisera den före sådd. Detta motverkar angrepp av skadliga mikroorganismer, vilka kan orsaka bl.a. fallandesjuka på småplantor. Jorden steriliseras i ugn vid minst 100 grader i ca 20 minuter. Låt svalna. Genomfukta den steriliserade jorden med kokt vatten före sådd.

Så här sår du:

  • Kontrollera på fröpåsen om det krävs någon förbehandling t ex blötläggning eller ruggning av fröet före sådd.
  • Fyll kärlen med jorden, men lämna alltid minst 1 cm till ovankanten. Jämna till jorden lätt, men packa inte. Genomvattna jorden före sådd.
  • Så fröerna jämn och inte för tätt. Du kan använda fingrarna eller pincett. Är fröerna riktigt små är ett trick att blanda med fin sand i ett kryddkar och strö ut jämnt över jordytan (fågelsand, finns att köpa i livsmedelsbutiken är bra för detta ändamål).
  • Täck såbädden med såjorden ca 5 ggr frönas storlek, om inget annat anges på påsen.  Ljusgroende fröer kan täckas med ett tunt lager perlit eller vermikulit, som ju är ljusgenomsläppligt, för att skydda extra mot uttorkning. Mörkergroende fröer täcks med ett tunt jordlager och svart plast, en mörk skiva eller liknande.
  • Glöm inte skriva etiketter. 

Få fröna att gro

  • Fröna behöver värme och fukt för att gro. Det bör vara en temperatur kring 20-25 grader. Täck med plast eller använd miniväxthus eller liknande. Se till att lufthål finns.
  • Håll sådden lagom fuktig, den får absolut inte torka ut. Vattnar du ovanifrån finns risken att fröna flyter runt. Du kan istället vattna underifrån eller duscha med vattenspruta. Du behöver inte tänka på gödning förrän efter omskolning.
  • När groddarna visar sig ska sådden stå så ljust som möjligt och något svalare så att plantorna inte ränner iväg på höjden. Alla småplantor gynnas av extra ljustillskott under januari-april. Har du dålig belysning kan du använda extra lampor. Vanliga lysrör går bra om man placerar sådden precis under men det finns också särskild växtbelysning att köpa. Växterna behöver nattvila. 14-16 timmars dag (belysning) räcker. I växthuset kan du med fördel använd timer.