Fröodling av träd och buskar

Det är inte vanligt att man fröodlar träd och buskar direkt på växtplatsen. Med förkultivering kan plantorna växa till sig till lämplig storlek, vilket kan ta tid. Du kan förkultivera både inomhus som utomhus.

TEXT: Karina Brozinic

Förkultivering inomhus

Fröer till träd, buskar och barrväxter kräver oftast stratifiering om du ska förkultivera inomhus. Det är en metod som efterliknar vinterperioden. Följ instruktionerna för sådd hos perenner eller se artikel om stratifiering.

Förkultivering utomhus

  • Så vår eller höst utomhus, i lådor, krukor eller på ogräsfri kalljord, alternativt i kallbänk. Använd sandblandad, ogräsfri jord.
  • Genomvattna noga före sådd.
  • Sprid fröerna jämnt över jordytan.
  • Täck med sand, ev med iblandning av vermikulit eller perlit, ca 5 ggr fröets storlek. Sådden placeras i halvskuggigt läge, helt oskyddad för väder och vind. Småplantor bör vintertäckas.
  • Omskola en till två gånger.
  • Fröplantor av vedartade växter blir ganska snart beroende av näringstillskott. Börja med att tillföra små givor av ett flytande fullgödselmedel under växtsäsongen (inte under viloperiod).

 

Vissa arter av vedartade växter är frostkänsliga de första åren. De kan med fördel odlas i större krukkärl 1-3 år efter omskolning. Övervintras då gärna i kallväxthus, förråd eller nedgrävda i marknivå på kalljord. Täck i det sista fallet med ris och löv. Se till att de inte torkar ut.