Stratifiering

Stratifiering används för att upphäva vissa fröers vilostadium före sådd. Gäller ofta fröer till buskar och träd. Rosenfröer kan t ex inte lagras torrt en längre tid.

TEXT: Karina Brozinic

Metoden har två steg, där man först låter fröerna suga upp vatten och därefter utsätta dem för en kylperiod. Tanken är att efterlikna naturliga förhållanden med vinter. Stratifieringen tidsanpassas helst så att fröerna blir färdiga för sådd i april-juni. Alternativ metod till stratifieringen är att så direkt utomhus under hösten. Då blir vintern en naturlig stratifieringsperiod.

Så gör du:

  • Använd finsiktad sand, vermikulit eller finsållad torv som stratifieringsbas. Tillsätt så mycket kokt, avsvalnat vatten som basen kan suga upp.
  • Ta 1 dl basmassa per fröportion. Inneslut massan med fröerna i tät plastpåse, vilken knyts ihop och etiketteras. Låt påsen ligga i rumstemperatur ca 5-6 dagar, för att fröerna ska hinna suga till sig vattnet.
  • Placera sedan påsen i kylskåp, ca 1-3 plusgrader, under 5-8 veckor om inte annat anges. Skaka om och kontrollera påsen regelbundet, minst en gång per vecka.
  • Efter kylperioden sås fröerna tillsammans med basmassan efter angiven odlingsanvisning. Skulle fröna gro under kylperioden, avbryt kylperioden och så ut.