Frösådd på friland

När jorden blivit lagom uppvärm på våren är det dags att så. Bästa groningstemperatur är olika för alla växter, och olika jordar värms olika snabbt. Är du otålig kan du alltid odla i upphöjda bäddar, som värms snabbast.

TEXT: Karina Brozinic

Jordförberedelser

Jorden ska förberedas innan sådd. Ofta lönar det sig att förbereda planteringsplatsen redan under senhösten, om du vet med dig att du ska ha t ex ett köksland året därpå. Det kan handla om ogräsrensning, jordförbättring, höstgrävning, upphöjda bäddar (läs mer under respektive rubrik). Av olika anledningar kan höstbearbetningen försummats och kan då utföras på våren. Speciellt om du har kokig och skorpig jord eller flerårigt ogräs.

Den ytligare vårbearbetningen är bäst att börja med så snart jorden reder sig. Det vill säga har torkat så mycket att den faller sönder och inte fastnar på redskapen. Väntar du för länge kan jorden torka och bli svår att bearbeta. Vårbearbetningen görs med grävgrep, skyffeljärn, hacka eller handkultivator, på större ytor med harv eller kultivator. Det handlar om att skapa ett luckert lager på ca 10 cm. Detta lager skyddar mot uttorkning och gör det lätt för nybildade rötter att ta sig fram. Det översta 20 cm av jorden bör genomvattnas innan du sätter igång med såförberedelserna. Jorden ska vara fuktig för att fröna ska kunna gro, men inte blöt så jorden blir svår att arbeta med.

Såddförberedelser

 • Du förbereder för sådd samma dag du ska så. Läs noga fröpåsens anvisningar om några fröer har speciella behov som ska tillgodoses något dygn innan sådd, t.ex. blötläggning. 
 • Kratta och finfördela jorden till en slät yta direkt innan sådd. (Om du använt jordfräs, bör du välta ytan innan.)
 • Radsådd underlättar gallring och rensning. Du gör enkelt fåror med hjälp av en bräda eller bambupinnar. Djupet bestäms efter vad du planterar.
 • Vattna direkt innan sådd ger den fördelen att fröna inte flyter iväg. Att vattna direkt i raderna istället för över hela ytan är ekonomiskt. Vattnet kommer till nytta där det ska.

Sådd

 • Så inte för tätt. Följ anvisningarna på fröpåsen.
 • En del frön är så små att det är svårt dosera eller använda handen. Du kan då vika en skåra i ett styvare papper, och skaka fram fröna försiktigt. Vill du lättare se små svarta frön, går det bra att pudra över mjöl i fåran först.
 • Täck fröna med ett jordlager ca 5 ggr frönas storlek (en del ska vara ytliga). Tryck till jorden lite lätt med baksidan av krattan, handen eller en bräda. Fröet ska komma i kontakt med den fuktiga jorden.
 • Sätt ut etiketter efter hand för att undvika förväxling.

Efter sådd

 • Jorden ska hållas fuktig och får inte torka ut. Om du vattnat innan sådden behöver du inte vattna direkt efter.
 • Fåglar kan sprätta i landet för att få i sig fröer och groddar. Du kan skydda planteringen genom en täckväv. Täckväv kan även skydda mot temperaturfall och den starka vårsolen.
 • Gallra efter behov. Plantorna behöver få utrymme för att utvecklas. Står de för tätt, blir det ynkliga växter som konkurrerar om utrymmet och näringen.

 

Annons - se filmen om grodda i groddbox!
.......................................................................................................

Groddbox från Nelson

.......................................................................................................