Natursten - Skiffer

Skiffer känns lite grann exklusiv samtidigt som den är mycket genuin och naturlig. Vilken stil din uteplats eller mur får; strikt formell eller charmigt osymmetrisk beror på vilket format på stenen du väljer. Allra vackrast är nog skiffern ändå efter ett regn, vackert glänsande i svarta och mörkt grå nyanser.

TEXT & BILD: Mona Wembling

Hade jag en trädgård som var lite mer kuperad än den pannkaksplatta jag har idag, hade jag mer än gärna byggt en skiktstenstrappa av skiffer.  En fantastisk trappa där oregelbundna stenar ligger travade på varandra på ett härligt nonchalant sätt. Mellan stenarna hade jag  puttat in lite jord så att små murklockor, murreva och gul nunneört kunde hitta en tillflyktsort lite här och där på ett så där charmfullt naturligt sätt.

Offerdalsskiffer med grönt i fogarna Grå skiffer som blir mörk vid regn Svart skiffer i kvadratiska plattor

 

Lerskiffer är liksom kalksten nästan 500 miljoner år gammal och består av en tätt lagrad lera som pressats samman. Tittar man noga kan man se de olika sammanpressade skikten. Den mest hållbara skiffern är en så kallad kvartsitskiffer, t ex offerdalsskiffer.

Annons:
.......................................................................................................

Flisby - störst på natursten!

.......................................................................................................

Eftersom skiffer är relativt mjuk är den lätt att klyva och på det viset kan man få fram ganska jämntjocka och tunna stenar som går utmärkt att använda i trädgården på många olika sätt.  På uteplatsen eller gången kan du välja att lägga antingen en oregelbunden sten med varierad storlek eller sten i rektangulära eller kvadratiska format. Oregelbundna stenar är också jättevackra att lägga som trampstenar i en gräsyta.

En mur av skiffer kan byggas som en kallmur eller som en beklädnadsmur, där en betongstomme kläs med antingen regelbundna eller oregelbundna hällar.

Rödgul skiffer efter regn i skugga Rödgul skiffer i full sol Med nästan metalliskt glimmer

Rödgul norsk skiffer i olika skepnader

Offerdalskiffer är den skiffer som tål nötning bäst och är därför den mest sålda sorten. Den har en grå, lite glittrande yta och bryts nästan uteslutande i Offerdal i Jämtland här i Sverige. Skiffer finns även i lite andra nyanser som ljusgrå och ibland med aningen skiftningar i rött. I Norge finns det ett antal skifferbrott med lite olika typer av skiffer och olika färgnyanser. Det finns även portugisisk och kinesisk skiffer att köpa för en billigare penning. Skiffern har då en lite annan färg och ytstruktur i jämförelse med Offerdalsskiffer. Den portugisiska skiffern är aningen svartare än Offerdal, och båda oftast porösare och därför skörare.

Riktigt mörk lerskiffer kan ibland blekas av sol och sur nederbörd. Detta kan åtgärdas genom att ytan gnids in med olja, förslagsvis paraffinolja, ytan får då en ny svartskimrande lyster. Att olja in skiffer lämpar sig bäst på mindre ytor som avtäckningar på murar och trappor.

Publicerad 2011-04-27

 

Mona Wembling är landskapsarkitekt med företaget MW Landskapsarkitekt. Under 10 års tid har hon tidigare undervisat vid SLU Alnarp i växtkomposition och växtkännedom. Mona är aktuell som skapare av "Mästarrabatten 2011". Nästa år ges en bok ut om natursten i trädgården, med Mona som författare.

Läs även Monas artiklar:

'Natursten - Granitkänning' 

'Natursten - Kalkstensdrömmar'