Småbladig buxbom

Buxus microphylla 'Faulkner'

Kategori: Träd och buskar
Höjd 100 cm - 2 m
Blomfärg: --
Växtzon: 4
Blomning: --
Ljusförhållande: Sol - skugga
Bladfärg Grön
Markförhållande: Friskt
Andra egenskaper: Vintergrön, Häckväxt, Doftande