Träjon

Dryopteris filix-mas

Kategori: Perenner
Höjd 60 cm - 80 cm
Blomfärg: --
Växtzon: 8
Blomning: --
Ljusförhållande: Sol - skugga
Bladfärg Grön
Markförhållande: Friskt -fuktigt

Synonymer
Vetenskapliga: Aspidium filix-mas, Polypodium filix-mas, Polystichum filix-mas

Namn
Dryopteridaceae, träjonväxter. Dryopteris kommer av grekiskans drys, ek och pteris, ormbunke, och användes om örter som växte vid ekar. Filix är fornlatin för ormbunke och mas betyder hane, med andra ord en hanormbunke. Träjon är en kosmopolit med undantag från Australien. Arten är känd i Sverige sedan medeltiden, men första noterad fynduppgiften är från 1600-talet.

Härdighet
A. Mycket härdig

Beskrivning
En perenn ormbunke med robust växtsätt. Den har kort jordstam och blad i rosetter. Bladen är dubbelt parbladiga, småbladen är ljusgröna och parflikiga med sågande bladflikar. Sporskivor på undersidan av bladen. Skaften är brunfjälliga.

Växtplats
Sol till skugga. Lucker och humusrik jord, gärna stenig. Står den i soligare läge kan den ha lite fuktigare.

Skötsel
Lättodlad. C/c 50 cm

Förökning
Delning på våren. Självförökar sig med sporer.

Användning
En given woodlandväxt och fin i skuggrabatter. Då den växer vild på de mest ofruktsamma platserna kan det vara en idé att använda dem i de svåra hörnen av trädgården.

Problem
Problemfri

Arter o sorter
'Linearis Polydactyla', vasliknande växtsätt, trivs i lite fuktig jord och halvskugga, 60-70 cm
'The King', 80 cm