Alpcyklamen

Cyclamen purpurascens

Kategori: Lökar och knölar
Höjd 10 cm - 15 cm
Blomfärg: Rosa
Växtzon: 3
Blomning: aug - sep
Ljusförhållande: Sol - halvskugga
Bladfärg Vitbrokig
Markförhållande: Friskt
Andra egenskaper: Doftande

Synonymer
Vetenskapliga: Cyclamen europaeum
Svenska: Alpviol

Familj och namn
Primulaceae. Utbredning: Centrala och Östra Europa, N Balkan

Härdighet
Vinterhärdig men täck gärna. Får dock inte bli för fuktigt.

Beskrivning

Mörkgröna dekorativa njurformade blad med vit teckning. Korta skaft med en solitär blomma på, som nästan vänt ut och in på sig. Djupt rosa blommor.

Växtplats
Trivs i humusrik lövblandad kalkjord. 

Skötsel
Planteras i augusti, ganska grunt i genomsläpplig jord som blandats upp med löv.

Förökning
Genom frösådd. Svårförökad. Lättare köpa nya knölar.

Användning
Prydnadsväxt under buskar och träd t ex i woodland. Går fint i stenparti.

Problem och lösningar
Cyklamen kan tyvärr angripas av det mesta.
Arter och sorter
Goda grannar