• Snödroppe under kjolarna
  Foto: Karina Brozinic Snödroppe under kjolarna
 • Snödroppe, blomma till att öppnas
  Foto: Karina Brozinic Snödroppe, blomma till att öppnas
 • Snödroppar i knopp
  Foto: Karina Brozinic Snödroppar i knopp
 • Snödroppe
  Foto: Karina Brozinic Snödroppe

Snödroppe

Galanthus nivalis

Kategori: Lökar och knölar
Höjd 10 cm - 12 cm
Blomfärg: Vit
Växtzon: 7
Blomning: feb - apr
Ljusförhållande: Sol - halvskugga
Bladfärg Daggrön
Markförhållande: Torrt - friskt
Andra egenskaper: Giftig, Stenpartiväxt

Synonymer
Vetenskapliga: Galanthus imperati
Svenska: Marsmånadsblomma, Snösippa

Familj och namn
Amaryllidaceae. Galanthus kommer av grekiskans gala - mjölk och athos - blomma (med mjölkvit blomma). Artnamnet nivalis kommer av latinets nivis - snö (växer vid snö).

Härdighet
Frosthärdiga

Beskrivning
Lågväxt, flerårig ört som ofta bildar tuvliknande bestånd. Bladen är smala och daggröna. Den har vita hängande blommor på en ca 20 cm lång stängel, Blommorna är dropplika i knoppstadiet, men snett utstående då blommorna är utslagna. Giftig.

Växtplats
Vill ha sol till halvskugga. Gillar humusrik genomsläpplig trädgårdsjord. Jorden ska vara fuktig under tillväxten på våren och torr på sommaren.

Skötsel
Planteras i augusti. Behöver inte täckas. Blommar från februari till mars. Låt bladen vissna ner. Gödsla inte, det ger näring åt bladen och förhindrar riklig blomning. Dela endast om beståndet blir för stort.

Förökning
Genom sidolökar. Om jorden under sommaren är torr mognar löken. Man kan dela på lökarna även under blomning. Tålamod krävs, löken måste planteras omgående, lökar som torkar mister tillväxtförmågan. Det kan ta 3-4 år innan de nya sidolökarna blommar.

Användning
Prydnadsväxt i gräsmattan och stenpartier, samt under glesa träd och buskar, vilket gör att den har sin naturliga plats i ett woodland.

Problem och lösningar
Snödroppen är tålig och drabbas sällan av sjukdom. Det händer att de drabbas av gråmögel. Skotten täcks då av mögel och slutar växa. Gräv upp och bränn för att förhindra spridning.

Arter och sorter
Goda grannar