• Phyl_aur_aur_s_h1_KB.jpg

Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis'


Se Gul sicksackbambu »