• Skördad grön sparris
  Foto: Karina Brozinic Skördad grön sparris
 • Sparrisblad
  Foto: Karina Brozinic Sparrisblad
 • Sparris, blommor
  Foto: Karina Brozinic Sparris, blommor
 • Sparrisens bär som senare bli röda
  Foto: Karina Brozinic Sparrisens bär som senare bli röda
 • Sparris, Asparagus officinalis
  Foto: Karina Brozinic Sparris, Asparagus officinalis
 • Sparris, tidiga vårskott
  Foto: Karina Brozinic Sparris, tidiga vårskott

Sparris

Asparagus officinalis

Kategori: Köks- och kryddväxter
Höjd 50 cm - 170 cm
Blomfärg: Gul
Växtzon: 7
Blomning: jun - jul
Ljusförhållande: Sol
Bladfärg Gulgrön
Markförhållande: Torrt - friskt
Andra egenskaper: Ätlig, Krydda & medicin

Familj och namn
Asparagaceae, sparrisväxter. Sparrisväxterna tillhörde tidigare familjen liljeväxter (Liliaceae). Artnamnet officinalis kommer av latinets officina, verkstad och apotek, och syftar på artens användning som läkeväxt. Sparris anses växa ursprungligt vilt i Sverige. Den är sällsynt, men hittas oftast i kusttrakter vid sandstränder.

Härdighet
A. Kan odlas i hela landet.

Beskrivning
Perenn grönsak med stort rotsystem. Rötterna är tjocka och lite känsliga för att brytas av. Det är skotten vi skördar och äter. Sparris har upprätt växtform, som blir upp till 170 cm hög och dekorativ. De gulgröna bladen är finflikiga och barrlika.Den får små oansenliga och gula nedåthängande klockor, som sitter glest på stjälkarna. Senare kommer ärtlika röda bär på honplantorna. Sparris är en av våra nyttigaste grönsaker, och innehåller många livsviktiga vitaminer, mineraler och antioxidanter. Läs mer om nyttoämnen i sparris. Vit sparris kommer från att man skyddar de unga skotten från solljus genom att kupa jorden.

Växtplats
Solig och varm plats. Sparris föredrar sandblandad jord med hög pH, men funkar på vanlig köksjord bara den är väldränerad och lättgenomtränglig för rötterna. Växtplatsen ska hållas fri från ogräs, då den är känslig för konkurrens. Innan plantering kan du med fördel mylla ned stallgödsel i jorden. Sparris kan enbart odlas på samma växtplats i ca 15-20 år. Du ska inte plantera om ny sparris på samma ställe som det tidigare odlats sparris. Det ska helst ha gått ca 10-15 år emellan.

Skötsel
Relativt lättodlad. Detaljerade beskrivningar finns för första, andra och tredje året, men det är sunt förnuft som gäller. Snabbast komma igång är att köpa färdiga plantor, annars tar det ca 4-6 år innan du kan skörda. Plantera i april- början av juni, så fort jorden "reder" sig. Gräv ca 15 cm djup fåra. Röttena ska få plats att breda ut sig som en solfjäder. C/c ca 40 cm. Yrkesodlare har upp till 1,5 mellan raderna för att komma åt med maskiner. I en köksrabatt är det viktigast att du håller 40 cm mellan plantorna. Vill du odla vit sparris, ska du ha tillräckligt med plats för att kunna kupa jord över skotten.
Skörda kan du ev. göra redan året efter. (Österlensparris rekommenderar att du skördar alla skott första året i max 10 dagar.) Du kan skörda skott i ca 10 veckor fram till midsommar. Sedan ska plantan lämnas i fred så den kan återhämta sig. Du kan gödsla direkt efter skörd, men inget efter midsommar.

Förökning
Från frön. Kan självså sig. Du kan ta vara på småplantor.

Användning
Köksväxt. Honplantorna får dekorativa röda bär, vilket gör att florister använder sparris som snittblomma.

Problem och lösningar
Vårfrost kan överraska tidiga skott och försvaga växten. Kan skyddas genom att vända krukor eller lägga tidningar över. Sparris är känslig för att flyttas, så välj slutväxtplats noga. Sorkar och mullvadar kan ge sig på rötterna. Vissa sorter kan drabbas av gråmögel.

Arter och sorter
'Axel', svensk sort framtagen på Gotland. Medeltidig och medeltjock. Resistent mot rost och gråmögel.
'Gijnlim', holländsk. Tidig, med tunna skott. Kräver mer vatten, men ger i gengäld högre avkastning än andra sorter.
'Grolim', holländsk. Tidig, med mycket kraftiga skott. Mindre mottaglig för gråmögel.
'Ramada', tysk. Tidig till medeltidig. Bra växtsätt och tolerant mot gråmögel.
'Rambo', tysk. Den vanligast odlade sorten i Sverige. Tidig, mycket tjocka skott. Fixar tyngre jordar. Tolerant mot gråmögel. Ger röda bär på hösten.
'Rapsody', hanhybrid. Lite senare än Rambo. Lämpar sig för odling av vit sparris.
'Primaverde', hanhybrid. Tidig skörd. Ljusgröna, medeltjocka mjälla skott med mild söt smak. Särskilt framtagen för odling av grön sparris. Bra till att äta rå.
'Thielim', holländsk. Medeltidig och medeltjock. Kan ge en del öppna huvuden.