Brandlilja

Lilium bulbiferum

Kategori: Lökar och knölar
Höjd 60 cm - 120 cm
Blomfärg: Orange
Växtzon: 7
Blomning: jun - jul
Ljusförhållande: Sol
Bladfärg Grön
Markförhållande: Friskt

Synonymer
Vetenskapliga: Lilium bulbiferum var. aurantiacum, Lilium latifolium
Svenska: Brandgul lilja, Pingstlilja

Familj och namn
Liliaceae. Bulbiferum kommer av latinets bulbus - lök och ferre - bära, namnet syftar på groddknopparna som utvecklas i bladvecken. Brandlilja hör ursprungligen hemma i Central- och Östeuropa men är i Sverige en sedan gammalt odlad art.

Härdighet
Klarar sig fint ända upp till polcirkeln.

Beskrivning
Högväxande tacksam växt. Stora brandgula trumpetformade och upprätta blommor med svarta stänk. Kan få upp till 15 blommor på en stjälk. I bladvecken bildas små bulber som efter två år är färdiga för "sådd". Ståndarmjölet kan lämna besvärliga fläckar på textilier.

Växtplats
Brandliljan gillar sol. En lucker sandblandad jord.

Skötsel
Plantera lökarna i vanlig matjord på vår eller höst. Sätt löken på 20 cm djup. Vattna inte för mycket. Skär inte snittblommor av plantan oftare än vart tredje år.

Förökning
I bladvecken bildas bulber som efter två år kan "sås" eller så låter man plantan vara och den sköter det själv.

Användning
Prydnad ute, snittblomma

Problem och lösningar
Sorkar gillar liljelökar vid problem kan man sätta lökarna i nätbehållare av plast. De kan ha lätt för att få svamp, då gulnar de och dör. Då bör du gräva upp och bränna dem.
Arter och sorter
Goda grannar