Odla bienner (tvååriga)

Bienner är tvååriga växter. En växtgrupp som lätt glöms bort när man talar om fördelarna med de långlivade perennerna eller blomrika omväxlingen hos ettåriga säsongsväxter. Bienner är relativt lättodlade och flera kan självså sig på växtplatsen och återkomma tacksamt år efter år.

TEXT: Karina Brozinic

Vad är bienner?

I praktiken innebär bienner att de fordrar två växtsäsonger för sin utveckling. Under första året utvecklas en bladrosett och andra året blommor och frön. Det finns perenner (fleråriga) som blommar ymnigast andra året och därefter avtar blomningen markant, ex tusensköna (Bellis). Därför refererar vissa till dessa felaktigt som bienner. Många bienner självsår sig på växtplatsen och upplevs därför som perenner. Bienner kan även felaktigt beskrivas som annueller (ettårig), för att man i praktiken då bara räknar blomningsåret som växtsäsongen.

Hur odlas bienner?

Under sommaren, maj-juli, kan du så bienner på friland eller i bänk. När plantorna är 5-8 cm bör de planteras på sin slutliga växtplats. Det brukar infalla i augusti-september. Undvik övervintring där jorden brukar bli våt och risk för isbildning kan ske. Då är det bättre att övervintra plantorna i krukor i växthus, till tidig utplantering under våren.

Vissa bienner har en lång pålrot, som stockrosor. Var försiktig med roten om du vill omplantera. Gräv djupt för att vara säker på att du får med hela roten.

Självsådda bienner

Vissa bienner självsår sig ymnigt, t ex kungsljus eller vissa lupinsorter. Det kan vara både en välsignelse som förbannelse. Välj växt med omsorg. Lär dig hur första årets rosetter ser ut, så du kan ta tillvara på dem och placera där du vill till nästa år, eller rensa bort innan de vuxit sig stora.

Vattning av bienner

Vattning är grunden för att lyckas med odling, vare sig den sker på balkongen eller på friland. Då de flesta bienner är örtartade tål de inte uttorkning. Vid varmt och torrt väder förbrukar växterna stora mängder vatten. Ofta behöver växterna vatten varje dag.

Ta för vana att genomvattna rotklumpen vid omplantering. Annars har rotklumpen svårt att få kontakt med den nya jorden, som i sin tur kan leda till att den inte tar åt sig vatten ordentligt. Du genomvattnar enklast genom att stoppa hela krukan i en vattenfylld hink och låta rotklumpen suga åt sig vatten tills det slutat bubbla.

Vid kallt och regnigt väder se till att ingen växt står i vatten och att dräneringshålen fungerar. Regnar det mycket kan det vara bra att försöka lyfta undan växterna från de mest utsatta platserna.

Jordval och näring

Bienner växer mycket under en kort period och fordrar därför mycket näring för att orka med detta. Valet av jord är därför viktigt. De billiga jordarna innehåller dåligt med näring och den som finns förbrukar växterna snabbt. Dessutom består de till mycket stor utsträckning av torv och blir lätt för kompakta. Det finns bättre lämpad färdigblandad köpejord som oftast benämns terrassjord eller balkongjord.

Ska de stå på friland kan du anpassa jorden efter växtens behov. Det finns bienner som klarar sig på mycket mager jord. Se på stockrosorna som verkar växa där i en spricka mellan hur och vägkant till synes utan jord alls.

Välja bienner

Du kan enkelt söka bland växter i Grobars växtdatabas. Då kan du filtrera efter dina önskemål om t ex blomfärg, blomtid och höjd. Bienner har ingen egen sökbar kategori, utan har klassats under perenner. Det står i beskrivningen om de är tvååriga. En egenskap som kan vara eftertraktad hos vissa bienner är prydande vinteregenskaper. Att den överblommade växten kan stå som en prydnad med sin intorkade fröställning över vintern, t ex kardvädd. Kryssa då i vinterkaraktär när du gör en sökning i databasen.