Dela perenner

Perenner som trivs kan växa på bredden. Att dela dessa är ett ekonomiskt sätt att ta vara på överflödet och få nya plantor. Du har fått ett kvitto på att växten trivs hos dig. Bara upprepa succén. Eller varför inte dela med sig av överflödet till dina trädgårdsvänner? Perenner kan även föryngras genom delning, speciellt om de blivit vissna i mitten.

TEXT: Karina Brozinic

Varför dela perenner?

Att vara perenn betyder att växten är flerårig, inte nödvändigtvis långlivad, och långlivad innebär inte att en tuvbildande perenn behåller sin ursprungliga form. Nya skott växer oftast till på utsidan och kan lämna kala fläckar i mitten. Det finns även viss risk för att bjuda in sjukdomar i de det ruttnande döda växtmaterialet. En av flera orsaker till varför man kan använda delning för att föryngra en planta. Förutom det och de andra fördelarna ovan, kan du själv kontrollera var nya skott ska hamna, samt begränsa en planta att sprida sig för häftigt.

När är lämplig tid att dela perenner?

Perenner kan delas i stort sett under hela växtsäsongen. Våren är mest lämplig, då växterna har mest växtkraft och kan ägna hela växtsäsongen åt etablering. Vårblommande perenner är mest lämpliga att dela på hösten om du vill att de ska få blomma i fred under våren. Hösten kan vara en bra tid för delning, för att man ser hur plantorna spridit sig och kan kontrollera rabatten inför nästa säsong. En annan fördel kan vara att hösten är fuktig och du behöver inte vattna de nya plantorna lika mycket som om du delar dem under våren. Att dela under sommaren betyder kanske att det är då du har tid och lust arbeta med trädgården, men det kan också innebära en extra stress för plantor med stark sol och torka, kanske blir de störda mitt i sin blomperiod eller frösättning. Undvik att dela plantor i stark sol, eller skydda åtminstone de exponerade rötterna från torka under arbetets gång.

Olika rotsystem att ta hänsyn till

  • Tuvbildande växter har en mittklump med tunna rötter som växer nedåt, t ex prydnadsgräs och hosta. Förgrenat system med många tunna rottrådar, som sprider sig sidledes och ibland täcker stora markytor, t ex astrar eller marktäckare som hasselört.
  • Tjocka köttiga rötter, även kallade rhizom och jordstammar. Dessa sprider sig under jorden, ofta ytligt, t ex iris. Tjocka stammar kan även innebära knölar, och vara gränsfall till att räknas till perenner, t ex snödroppar. Du kan läsa mer om hur man förökar rhizom och knölar under respektive artikel.
  • Olika metoder för att dela dessa kan ha olika fördelar. Gemensamt för alla typerna är att varje ny planta måste ha några rötter och minst en groddknopp eller flera blad för att kunna utvecklas till en ny planta. Väljer du att ta upp hela plantan innan delning, har du fördelen att du tydligt kan se hela rotsystemet och därför effektivt välja var du ska dela.

Att dela stor klump

Mycket stora rotklumpar som dagliljor och stora prydnadsgräs, kan vara svåra att gräva upp helt. Gräv då ett dike runt plantan och börja bända loss de yttre delarna med ett spätt. Dessa blir mer lätthanterliga att dela i mindre önskade delar. Fortsätt bända tills hela jordklumpen är genomarbetad.

Att dela liten klump

Med liten rotklump menas att den är med lätthet kan grävas upp av en person. Kanske t o m placeras på en bänk inför delning, där arbetsställningen blir mer bekväm. Där kan den sedan delas med två grepar, spade eller genom sågning.

Att dela med grep eller spade

Med en vass spade kan man hugga isär en trasslig rotklump med några skarpa spadtag. Äger du två grepar kan du köra in dessa i rotklumpen. Ryggarna ska vara mot varandra. Så bänder du isär de två delarna för allt vad du är värd.

Att dela med såg, kniv eller sax

Är du inte rädd om dina knivar och saxar, kan du dela de mindre rotklumparna genom att skära och klippa. Men bara om rötterna är örtartade och inte för sega. Fördelarna är du kan kontrollera snitten mer i detalj med dessa mindre handverktyg. Nackdelen är att verktygen blir slöa.

En vanlig gammal fogsvans fungerar ypperligt om du ska dela rotklumpar som har en vedartad bas eller topp, t ex martorn. Är du pricksäker kan du använda yxa.

Att dela med händerna

Vissa växter går lätt att dela med händerna. Det förutsätter att jorden kring rotklumpen är luftig. Du kan testa att spola bort jorden från klumpen först. Denna näst intill kirurgiskt delikata metod lämpar sig om du inte har så stor jordklump, men vill dela ändå. Då vill du kunna lirka när så få rötter som möjligt blir skadade.

Efter delning

Efter delning kan det vara läge att lite lätt putsa bort de yttersta stympade rotbitarna och bladen, som inte har tillräckligt med potential för att utvecklas till ny planta. Alla vissna och döda delas tas också bort, så de inte blir ingång till sjukdomar.

Se till att få de nya plantorna i jorden så fort som möjligt och vattna igenom jorden ordentligt. Om du inte har möjlighet till sätta de nya plantorna direkt i jord, kan det vara läge att jordslå plantorna. Med det menas att du lägger plantan ner och lägger jord över så länge. På så vis torkar inte rötterna ut i luften.

Vilka verktyg du än väljer att använda ska du komma ihåg att rengöra verktygen noggrant innan du ger dig på att dela växt nummer två. Med god hygien undviker du smittspridning av växtsjukdomar.