Rotskott och rotförökning

Många perenner har ett rikligt rotsystem som gör det enkelt att föröka genom rötterna. Det kan vara växter med tjocka jordstammar, långa rotskott och revor, samt växter med basskott.

TEXT: Karina Brozinic

Dela rhizom

Många perenner, t ex flera irisar, har tjocka jordstammar, så kallade rhizom. Det är inte så svårt att föröka växter från jordstammar. Du gräver bara upp några jordstammar och sköljer bort jord så du ser vad du gör. Därefter kan du dela jordstammen med en vass och ren kniv. Varje ny del ska ha minst en väl utvecklad knopp.

Passa på att rensa bort döda blad och rotdelar från moderplantan. Långa rötter kan med fördel putsas genom att kapas till halva längden. För att minska vätskeförlust och hindra plantan från att välta, kan du kapa friska blad så att ca 15 cm återstår.

Sätt de nya plantorna så att alla rottrådar blir ordentligt täckta. Samtidigt ska rhizomets överdel synas ovan jord. Detta för att rhizomet är känsligt för stående fukt och kan ruttna. Vattna slutligen ordentligt så plantan kan etablera sig.

Dela långa rotskott

Växter som mynta skickar ut långa rotutlöpare.  De nya rotskotten ligger rätt ytligt och är väldigt lätta att gräva upp. Skär eller klipp av dem och ner i jorden igen. Det är nästan omöjligt misslyckas med att föröka en mynta på detta sätt. Jag gräver upp mina myntor varje år och föryngrar på detta sätt, för att de gärna får en gammal död ved där den ursprungliga plantan sattes.

Ta vara på revor

Till de vanligaste revbildarna hör smultron, men även flera stenpartiväxter. Revorna följer jordytan och nya småplantor tynger ner revorna och bildar rötter. Efter en viss tid, när de nya plantorna är självförsörjande, vissnar revorna ner. Etablerade småplantor är lätta ta vara på, men du kan påskynda etableringsfasen genom att hjälpa revan få kontakt med marken. En bit U-formad ståltråd nära det nya skottet fixar detta. Ett tips är att skära av revan efter den första plantan som börjar rota sig. Plantan blir större, och ett smultron kan ge skörd redan första säsongen. Låter du bli får du istället fler plantor men lite klenare första året.

Rosettformade växter som taklök och bräcka bildar en utlöpare med nytt rosettskott ovan jord. Du kan skilja av denna redan innan rosetten bildat egna rötter. Spara några cm av utlöparen, och låt rosettens underdel få kontakt med jord.

Dela på basskott

Basskottet är en ny planta som kan växa ut vid basen av en fullvuxen planta, t ex palmlilja. Oftast har basskottet en egen bladrosett som utgår från samma bas som moderplantan. Moderplantan och de nya skotten konkurrerar om näringen, så det är bara bra att ta bort basskottet så snart du tror att den är stor nog att klara sig. Du får prova dig fram. Det är bara att lossa den och sätta ner den nedre delen i jorden.

När är bästa tiden?

Perenner kan delas i stort sett under hela växtsäsongen. Våren är mest lämplig, då växterna har mest växtkraft och kan ägna hela växtsäsongen åt etablering. Vårblommande perenner är mest lämpliga att dela på hösten om du vill att de ska få blomma i fred under våren. Alternativt direkt efter blomning. Hösten kan vara en bra tid för delning, för att man ser hur plantorna spridit sig och kan kontrollera rabatten inför nästa säsong. En annan fördel kan vara att hösten är fuktig och du behöver inte vattna de nya plantorna lika mycket som om du delar dem under våren. Att dela under sommaren betyder kanske att det är då du har tid och lust arbeta med trädgården, men det kan också innebära en extra stress för plantor med stark sol och torka, kanske blir de störda mitt i sin blomperiod eller frösättning. Undvik att dela plantor i stark sol, eller skydda åtminstone de exponerade rötterna från torka under arbetets gång.