Checklista för villatomt

Är det dags att designa eller bygga om din trädgård? Oavsett om du vill göra allt arbete eller ta in proffs, kan du behöva tänka igenom en del frågeställningar innan. Grobar har satt ihop några punkter som kan hjälpa dig i processen. Så undviker du att göra misstag som kan kosta både tid och pengar.

Läs och fundera igenom de olika frågeställningarna. Gå tillbaka till föregående punkter. Lista sedan svaren, gärna i punktform. Du kommer ha stor nytta av att ha tänkt igenom vilka funktioner eller växtegenskaper du prioriterar, innan du sätter igång. Det går bra att skriva ut checklistan. 

 

DEN BEFINTLIGA TRÄDGÅRDEN - FÖRUTSÄTTNINGAR

1. Börja med att ta reda på vilken odlingszon din trädgård ligger i. Det kommer att underlätta ditt val av växter.

2. Hur ser jordmån och markförhållandena ut (lerjord, sandjord, packad ny byggplats, asfalterat, torrt, fuktigt, etc)? Det är inte alltid helt lätt att ta reda på vilken jord man har. Ett sätt är att fråga tidigare tomtägare och grannar. Du kan gräva själv, titta och känna. Men det kräver att du läser på lite mer om jord. Du kan själv ta jordprov eller skicka iväg, för att få fram pH-värde i jorden. Att titta på vilka växter som redan finns är ett sätt att dra slutsatser om jorden. Tänk på att det kan vara olika jord på olika delar av tomten. Alternativet är att anlita ett proffs.

3. Fundera på hur huset och andra byggnader på tomten ser ut (byggår, stil, fasadfärg, material). Det är huset som i största grad styr utformningen av trädgården. Trädgården blir en förlängning av huset.

4. Är det en fristående tomt eller har du grannar tätt inpå? Hur påverkar grannarnas hus och tomter din tomt? Hur ser landskapet runtomkring ut? Din trädgård ska anpassas till omgivningen, och du får fråga dig om den ska sticka ut. 

5. Har ni garage, carport, bilplats eller planerar ni för detta? Hur ser uppfarten ut? Finns det något som stör in/utfart? Hur är det med fri sikt? Hur är det med plats för snöupplag?

6. Ta reda på var kablar och rör är dragna i marken. De flesta rör och kablar sitter väldigt ytligt, så de kan skadas även om du bara planerar gräva en ny rabatt. Det är du som byggherre som har det yttersta ansvaret om något kapas av när man gräver. Kolla ritningarna på tomten från stadsbyggnadskontoret. Kolla din försäkring.

7. Fundera på vilka avgränsningar som finns, staket, häckar, murar. Vad vill du ha kvar? Vad ska tas bort eller bytas ut? Passar det i stil och funktion?

8. Fundera på vilka gångar, uppfart, altaner som finns. Hur är de placerade? Vilka material är de gjorda av?

9. Finns det träd, buskar, gräsmatta eller planteringar som du vill bevara?

10. Finns trädgårdskonst (skulptur, lusthus, damm)?

 

FAMILJEMEDLEMMAR - FÖRUTSÄTTNINGAR

11. Ska du anlita ett proffs kan du beskriva er familj i korthet, som antal familjemedlemmar, åldrar, om någon har ett handikapp eller allergi. Annars kan du bara ha i bakhuvudet att trädgården ska passa era behov. Ni bygger trädgården för er och era önskemål. Leta i artikelarkivet för artiklar om allergier och trädgård, samt trädgård åt funktionsförhindrade.

12. Har ni husdjur som ska vistas utomhus? Önskar ni andra tamdjur i trädgården? Vill ni locka dit vilda djur (t ex fjärilar, fladdermöss, fåglar)? 

13. När nyttjar ni mest trädgården (helg, morgon, kväll, säsong)? Tänk på att anpassa säsongens växtegenskaper till då ni nyttjar trädgården. Vackra färger eller dofter som kommer till sin rätt då ni går förbi, kryddor till grillsäsongen.

14. Finns det tider på året ni brukar vara bortresta? Ni vill inte planera in fruktmognad eller blomprakt när ni inte har någon glädje av trädgården. Inte heller ha som mest skötselkrav när ni är på semester. Är ni ofta bortresta långa perioder under sommaren, kanske ett bevattningssystem kan underlätta, när ni ber grannarna om hjälp.

15. Hur mycket tid vill ni lägga ned på skötsel av er trädgård? Kan/vill alla hjälpa till? Är det något som ni gillar eller inte gillar med trädgårdsskötsel (beskärning, gräsklippning, ogräsrensning, odling)? Hur mycket förkunskaper har ni om skötsel? Välj växter efter skötselnivå eller fundera på vad det kan kosta att ta in skötseltjänster (flera tjänster räknas idag som hushållsnära tjänster och är avdragsgilla).

 

PROBLEM I TRÄDGÅRDEN IDAG

16. Besväras ni av skadedjur? Har ni försökt bekämpa tidigare, och hur gick det? Fundera på lösningar som att bygga inhägnader, eller ta bort skadedjursbenägna växter och ersätta med växter de inte gillar. 

17. Besväras ni av buller?

18. Hur är utsikten, störande eller eftertraktad? Oftast tänker man mest på insynsskydd, men lika viktigt är att skapa vyer. Ta gärna en stol och sätt dig på flera platser i trädgården, tänk på vad du ser från sittplatsen. Tänk även på vad du ser när du rör dig i trädgården.

19. Besväras ni av vind? I så fall från vilket håll och var vill ni ha skydd? Ska vindskyddet vara av hårda material eller växtmaterial?

20. Har tomten partier av djup skugga eller gassande sol? Är det något som är ett problem idag eller fördel? Det går i vissa fall att göra en skuggig plats ljusare och det går alltid att bygga dit skugga.

21. Har ni något vattensjukt eller torrt område i trädgården? Kanske behöver ni dränera platsen, vilket kan kosta en slant. Det är bra om ni kan utnyttja de naturliga förutsättningarna och planera efter dessa. Kanske anlägga en bäck eller damm, där det redan är fuktigt eller bygga med stenparti- och medelhavsväxter där det är torrt. 

22. Är tomten plan eller finns höjdskillnader? Önskar ni åtgärda något av dessa?

 

FUNKTIONER OCH ÖNSKEMÅL

23. Ska trädgården vara till nytta eller prydnad? Med nytta menar jag odling, eller alla funktioner som berörs nedan (lek, grillning, avkoppling m m).

24. Vilken budget har ni tänkt för er trädgård?

25. Tidsramar för projektet. Vill ni kanske dela upp förändringarna i flera perioder?

26. Önskar ni sittplatser (flera, i sol, skugga, under tak, för en person eller grupp)? Vilka funktioner ska sittplatserna ha (sola sig, fika, grilla, vila)?

27. Hänger ni tvätt utomhus?

28. Vill ni laga mat utomhus (grilla, utekök med rinnande vatten)? Lagar ni mat med färska örter och kryddor?

29. Önskar ni utrymme för lek (sandlåda, gungor, koja, gömställen, bollspel)?

30. Vill ni ha plats för cyklar, hur många? Hur leder man lätt in och ut cyklarna?

31. Sopsorterar ni/har flera sopkärl? Ska dessa vara under tak då? Var står de bäst placerade så ni lättast kan komma åt att använda dessa? Hur står de placerade bäst när de ska bli hämtade och tömda?

32. Vill ni kompostera (trädgårdsavfall, hushållssopor)?

33. Var finns det plats för trädgårdsredskap? Vattenförsörjning och slang?

34. Vill ni odla grönsaker? Ska det vara ett stort eller litet grönsaksland? Eller ska det vara växthus? 

35. Vill ni ha fler hårdgjorda ytor eller gångar? Varför? Tänk på hur ni skulle röra er mellan ytorna. Oftast tar man en genväg och använder inte gångarna. Det är där gången ska placeras.

36. Vilken typ av belysning har ni idag? Önskar ni mer belysning (bättre sikt, tryggare eller dekoration)? 

37. Fundera på utsikt/vyer inifrån huset. Vad ser du när du tittar ut från köksfönstret? Eller vill du vakna till en vacker soluppgång?

38. Vilka trädgårdsstilar föredrar du? Bläddra i tidningar, gå på mässor och besök andras trädgårdar för inspiration. Passar stilen till de funktioner du vill ha i trädgården. Kanske ska trädgården delas upp i olika rum med olika stilar. 

39. Har ni något favoritresemål? Det kan vara effektfullt att återskapa en trädgård efter ett visst tema, t ex en plats man besökt och njutit av. Håll dig till valt tema och stil, så blir valet av växtmaterial och hårda material mycket lättare.

40. Har ni favoritfärger (tänk både möblemang, dekor, blommor)? Det finns flera artiklar att läsa om som handlar färg i trädgården och hur den påverkar oss.

41. Önskar ni några specifika buskar/träd eller har någon favoritväxt och varför? Ibland måste man bara ha en viss växt i sin trädgård, och då får man anpassa förutsättningarna och allt annat kring dessa växter. Ibland går det inte att kombinera alla växter man gillar med varandra, förutsättningarna eller vald stil och tema. Det främsta nybörjarmisstaget är att vilja för mycket. Favoriter kommer inte till sin rätt och trädgården upplevs som rörig. Det hjälper att tänka ”Less is more”, framför allt att planera innan du shoppar loss.