Mixed border design

Inspirationen för en Mixed border är ”old english”. Man använder sig av träd, buskar, klätterväxter, perenner och lökar, planterade i långa stråk hellre än fläckar, med en synlig färg i taget.

TEXT: Matilda Nilsson, BILD: Matilda Nilsson och Karina Brozinic

Mixed border, fritt översatt en blandad rabatt, är ett trädgårdsideal främst representerat av Gertrude Jekyll (1843-1932). En konstnär från England som arbetade med en mängd olika discipliner, bland annat trädgårdskonst. Inspirerad av Arts- and Crafts rörelsens naturideal ville Gertrud hylla och samarbeta med naturen i sin gestaltning. Gertrud blev känd för att ”måla” med växterna. Färgkomponeringen var det viktiga. I vad som verkade vara idéer som låg före hennes tid, arbetade hon med harmonier och kontrastverkan. Hon förstod även vikten av textur, form och färg på blad och stammar, något som idag eftersträvas för en god året runt-fägring i trädgården.

Muren ett typiskt inslag i Getrude Jekylls design Ett spaljerat knotigt äppelträd pryder på höjden

Muren och naturligt formade träd var typiska inslag i Jekylls design. 

Den blandade rabatten ska inte bara bestå av örtartade perenner. Buskar och klättrare bildar en intressant variation. Rabatten får gärna vara stor, avlång och strikt till formen, med en tegelmur eller annan typiskt brittisk avgränsning som bakgrund. Enligt sann Gertrude-anda får rabatten gärna starta i kalla färger, för att sedan övergå i varma och tvärtom. Överraskningar bör finnas på olika ställen som fångar blicken, liksom konstnärliga inslag som stammar eller rötter som slingrande växer samman.

En färgskala dominerar i taget, här vitt Rabatten börjar i kalla färger

Perenner i "drifts" som går omlott

Karakteristiskt för en Mixed border är att perennerna placeras i avlånga fält, så kallade drifts, framför och omlott om varandra. Detta så att en närliggande perenn kan ta över när grannen blommat över. Rabatten upplevs inte som tom vid någon tidpunkt under säsongen. Buskar, klätterväxter och små flerstammiga träd ger höjd åt rabatten, även under vintern.

Klätterväxter och sten ger en naturlig känsla Blodhassel, med perenner, lökar och gräs

Större skötselkrav, men belöningen är desto större.

En blandad rabatt kan vara skötselkrävande. Det här planteringsidealet minskade drastiskt när den så kallade holländska vågen kom under 1980-talet, vilket praktiskt innebär att stora fält av kraftigt växande perenner och prydnadsgräs täcker marken likt stora ängar. Få antal arter med liknande skötselbehov används. En mixed border kan innehålla fler detaljer, en stor blandning av olika sorters växter som kan kräva olika skötselåtgärder.

Träd, rosor, buskig lavendel, perenner och lökar Från kalla färger till varma, med både buskar och perenner Varma färger med buskar, lökar och perenner

 

Den blandade rabatten stoltserar med sitt innehåll. Den står för spännande växtmaterial, odlarglädje och personligt konstnärligt uttryck vad gäller färg och form. Välj en solig plats framför en vägg, mur eller en hög klippt häck. För att minska ogrästrycket vid rabattens kant kan en kantsten läggas, vilket görs enkelt eftersom rabatten löper i rak linje. Planera din färgskala och börja plantera.

Publicerad: 2010-11-02

Matilda Nilsson är biolog och trädgårdsingenjör med inriktning design. Hon driver företaget Biotopia Landskap och Trädgård, där hon arbetar som konsult, designer och skribent. Hennes specialitet är växtkunskap, ståndort, grönytor för biologisk mångfald och energieffektiv trädgårdsplanering. Biotopia har haft uppdrag både i Sverige och mellanöstern, där projekten handlat om vattenbesparande trädgårdar i ökenklimat.