Blomsteräng - naturligt vackert

Ängen är ett alternativ till gräsmattan. Lite enklare underhålla, men inte helt underhållsfritt. Blomsteräng är ett sätt att skapa naturliga biotoper som gynnar mångfald för både växter och insekter.

TEXT & BILD: från Pratensis, bearbetat av Karina Brozinic

Finns det fördelar med att anlägga en äng?

Enkel skötsel. Anlägg en blomsteräng i stället för gräsmatta i en del av trädgården och minska arbetet med gräsklippning. Gör en blomsteräng i stället för en blomrabatt och slipp ogräsrensningen. Låt en del av trädgården bli en vild och naturlik trädgård. Den anlagda ängen ger med tiden en rik och fin blomning under lång tid av året med ett minimum av arbetsinsats.

En naturlig inramning till stuganNaturligt vackert med biologisk mångfald

Ängen blommar under hela sommaren och ger en varierande och färgrik miljö. Det är härligt att kunna plocka en bukett ängsblommor utanför köks-fönstret. Dessutom skapar ängen naturliga biotoper. Många ängs-växter är på väg att bli ovanliga eller är rent av utrotningshotade. Anlagda naturmiljöer kan bli en räddning för en del av ängs-växterna. Gynna den biologiska mångfalden. Många ängsblommor lockar till sig fjärilar, humlor och bin och ger föda och livsrum för ännu flera olika djurgrupper.

Anläggning och skötsel

Det är viktigt att ängen sköts rätt. Enkel skötsel får inte likställas med ingen skötsel alls. Våra traditionella ängar är ju ett resultat av bondens årliga skötsel.

  • Slår man inte ängen så kommer den att växa igen, först med gräs och därefter med buskar.
  • Slår du för tidigt så försvinner de senblommande arterna efterhand.
  • Slår du för sent eller låter gräset ligga kvar, så kommer en del av gräset att förmultna och gödsla ängen samt riskerar att kväva annan vegetation.
  • Gödslar du ängen, eller anlägger ängen på för näringsrika jordar, så kommer gräs och vissa konkurrensstarka arter att konkurrera ut andra örter.


Under första året kommer många ettåriga ogräs från jordens fröreserv att gro. Dessa kan klippas av med 8-10 cm klipphöjd innan fröet mognat om de upplevs besvärliga.  Dessutom bör man plocka bort särskilt besvärliga arter.

Ett gott råd är att kombinera flerårig ängsfröblandning med ettåriga ängsfrön. Detta för att de fleråriga ängsväxterna inte blommar under första året, samt för att den nyanlagda ängen oftast upplevs som gles och domineras av diverse ettåriga ogräs som finns i jordens fröreserv.

bild1 bild2


Flera ängsblommor gror och växer långsamt, samt kan vara svåra att upptäcka. Under andra året minskar ogräset och de första ängsblommorna blommar. Att få en rikblommande äng kan ta flera år och det gäller att ha tålamod vid ängsetableringen. För att påskynda blomningen ytterligare kan sådden kompletteras med plantering av ängsplantor, helst i form av pluggplantor.

bild1 bild2 bild3


Skötseln består därefter av en årlig slåtter i slutet av sommaren (augusti) när de flesta örterna blommat över. Använd lie, knivslåttermaskin eller slåtterbalk (skärande redskap). Klipphöjden bör vara 6-8 cm och allt hö/klipp måste tas bort. Låt gärna höet ligga några dagar så att det kan fröa av sig. Klippet kan komposteras. En liten yta går att klippa med vanlig välslipad gräsklippare med högre klipphöjd.

Ängen ska absolut inte gödslas. Gödningen gynnar gräset och kraftigt växande ogräs. Dessa konkurrerar sedan ut ängsväxterna.

En äng tål inte samma slitage som en gräsmatta, men man kan klippa upp gångstigar i ängen för att underlätta tillträdet till eller genom den.

Läs mer om ängar på Pratensis hemsida.

Tips från Grobar:
För att ge ängsväxterna en rivstart i konkurrensen mot ogräsen, kan du redan vid anläggningsstadiet göra en insats. När du förberett marken, vänta gärna en två till tre veckor innan du sår in eller planterar ängsväxterna. Då hinner de fröogräs som redan fanns i jorden gro och du kan plocka bort dem enklare. Efter hand som ängsväxterna sedan etablerar sig blir det svårare och svårare för oönskade växter att komma in. Den som väntar på något gott...