Ogräs

Ogräs är växter som tar plats i trädgården utom vår kontroll. Ofta sprider de sig mer eller mindre ohämmat och konkurrerar ut prydnadsväxter och grönsaker. Fördelen med att ha kunskap om ogräsen är att man kan göra rätt insatser, i rätt tid och med en rimlig arbetsinsats.

Varför finns ogräs? kan den trötta, ledbrutna trädgårdsägaren fråga sig? Svaret på frågan ligger bortom villastaketen och den odlade marken, i naturens egna lagar och förordningar. Där har ogräset, sedan urminnes tider, haft den viktiga uppgiften att växa och täcka marken där inget annat växer. En alldeles bar mark, med öppen jord, är inget naturen strävar efter. Där marken ligger öppen och oskyddad riskerar näringsrik och lucker jord att blåsa bort. Eftersom inget växer där finns heller ingen aktivitet i jorden, inget nytt organiskt material bildas och kvar blir en arm, olucker och näringsfattig jord. Sett ur naturens perspektiv är ogräsen alltså gamla, nyttiga kulturväxter. Sett ur trädgårdsägarens perspektiv är de starkväxande ovälkomna gäster som konkurrerar med prydnadsväxterna om vatten, plats, ljus, näring och blickfång. Under denna rubrik kan du läsa om våra vanligaste ogräs, om förebyggande åtgärder och om bekämpning när de redan är där.

TEXT: Katarina Kihlberg