Bevattning

En stilla, tidig sommarmorgon i grönsakslandet. Solen värmer redan men vid marken kommer det hålla sig svalt och skönt ännu ett tag. Det har inte regnat på länge och bladen på grönsaksplantorna börjar så smått att sloka. Nu är det hög tid att vattna. Och det är rätt tid att vattna!

Vi tar lätt vårt vatten för givet. Men även i Sverige kan sötvatten bli en bristvara under sommarhalvåret och det finns all anledning att hushålla med vatten. I trädgården handlar det dessutom om att använda vattnet rätt för växternas skull. Att vattna sporadiskt med några skvättar hit och dit gör ingen trädgård lycklig. Det handlar om en avvägning mellan att våga låta jorden torka upp mellan vattningarna och att hjälpa växterna med vattentillförseln innan de blir stressade och slitna av för långa perioder av torka. En bra början för rätt bevattning i trädgården är att fundera kring hur växterna tillgodogör sig vatten.

TEXT: Katarina Kihlberg