Om odlingszoner

Vilka växter funkar där du bor? Det finns lite riktlinjer och odlingszoner, som kan hjälpa dig i dina växtval.

TEXT: Karina Brozinic

Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta delar in Sverige i åtta odlingszoner. Plantförsäljare använder denna för att visa hur vintertåliga (härdiga) träd och buskar är. Den gällande zonkartan gäller inte för perenner, då deras överjordiska delar oftast vissnar när växtsäsongen är över och därför inte är känsliga för klimat på samma sätt som en vedartad växt. Läs mer om riktlinjer för perenner, så du inte går på en nit om en plantförsäljare felaktigt hänvisar till zonkartan vid försäljning av perenner. Zonangivelser är ett försök till geografisk indelning, men ingen definitiv sanning. Olika faktorer som jordmån, fuktighet, höjd, skugga och lä, stad och landsbygd, m m påverkar microklimatet. Du kan ha flera zoner i din egen trädgård.

Är du intresserad av andra länder och kontinenters zonkartor, kan du kika på länkarna nedan. Tänk på att det inte är samma temperaturvärden för den Svenska zonkartan, som de utländska.

Norska zonkartan

Finska zonkartan (hemsidan går att läsa på svenska också).

Danska zonkartan

Storbritanniens zonkarta

Europeisk zonkarta

USAs zonkarta

Pacific Bulb Society har en lista med länkar till flera länders zonkartor.