'Sommarblommor - förnya i rabatter och krukor'

I ett magert utbud av litteratur och i ett ständigt ökande utbud av sommarblommor välkomnar vi detta nytillskott, skrivet av den erfarna odlaren Inger Palmstierna.

SommarblommorTitel: Sommarblommor
– förnya i rabatter och krukor
Författare: Inger Palmstierna
Förlag: Norstedts förlag
Utgivning: 2011
ISBN: 978-91-1-303043-2

Varje år konsumerar vi svenskar mängder av sommarblommor, eller rättare sagt växter som vi använder som sommarblommor. För att våga variera sig och prova nytt, eller för att få tips för att lyckas bättre, kan denna bok kännas bra att ha till hands. Glädjande nog är det inte enbart de mest kommersiellt gångbara växterna som omnämns, utan även gamla sorter som numera kan vara svåra att få tag i. Trots att sommarblommor generellt sett är ett anspråkslöst växtmaterial, bör växternas önskemål om växtplats ändå tas i beaktan för att resultatet ska bli praktfullt, långvarigt och kännas värt insatsen både ekonomiskt och arbetsmässigt.

Ett stort plus med boken är att författarens hortonomkunskaper genomsyrar fakta. För en gång skull bjuds läsaren inte bara på instruktioner för hur utan även varför. Något som känns speciellt bra då mer komplexa odlingsmiljöer tas upp, till exempel odling i inglasade miljöer.

Inger Palmstierna har både skrivit och fotograferat. Bildkvaliteten är bra men inte alltid den bästa, men det uppvägs av att boken är rik på bilder.

Tyvärr upplever jag bokens disposition som rörig. Kapitelindelningen efter var växterna kan placeras gör mig förvirrad; i offentliga rabatter, i rabatten hemma, på terrassen, på balkong, på inglasad balkong – låt läsaren själv avgöra om växten ska stå i en kruka på terrassen eller balkongen och fokusera istället på krukan som odlingsplats. Kapitlen efter färgindelning håller heller inte. Exempelvis är definitionen av vad som är rött eller rosa individuella uppfattningar och dessutom finns många av växterna i flera olika färger, vilket bidrar till upprepningar. Innehållet i Sommarblommor är bra, men skulle vinna mycket på färre och mer distinkta kapitel för att även fungera som uppslagsverk. Då skulle den bli ett än mer välkommet nytillskott i bokhyllan.

Text & bild: Julia Andersson, Vi tre & trädgård

  Publicerad: 2010-06-10

 

Har du läst denna bok? Vad tyckte du om den? Lämna en kommentar här nedan.