Microkultur

Konstnärlig frihet

 xxx

xx

xxx

Under ett anfall av tristess bytte Georg plötsligt färg.

 

Jerry Niemi är uppmärksam med sin kamera, när det händer något under ytan i Grimton....
Se mer på bloggen 'I skuggan av ett världsarv'.

Tidigare artiklar i serien:

Microkultur I

Microkultur II

Microkultur III

Microkultur IV

Microkultur V

Microkultur VI

Microkultur VII

Microkultur VIII

Microkultur IX

Microkultur X