Skånska Trädgårdar - Film 2/6

Se Moderådet och Mäster Gröns gröna monter, balkong för Maria Montazami byggd av Jenny Strandhs, och Kjell Åberg om "Gröna sidan upp". Reportage från årets första trädgårdsmässa Skånska Trädgårdar i Malmö.

Film: Karina Brozinic och Nathalie Stridsberg

 

 

Se fler filmer från Skånska Trädgårdar:

Film 1/6