Rabattförslag - Solsidan

Den gula färgen har länge och av många ratats, men i den här planteringen frossar vi i de varma färgerna. Med utgångspunkt i Dry Garden i Hyde hall, men med anpassning för milda svenska förhållanden, är detta förslag till en stor plantering för soliga och varma lägen. Planteringen får gärna se lite vildvuxen ut, som att den satt sig där på egen hand.

TEXT & BILD: Cecilia Holm

Man kan kämpa emot, fylla på med ny jord, vattna och gödsla i det oändliga. Eller så arbetar man med naturen, utgår från platsens förutsättningar och förädlar utifrån det. En mager sandjord kan kännas eländig, men ett besök i Hyde Hall i England inspirerar till att skapa fantastiska planteringar anpassade efter en torr och solig växtplats.

Om Dry Garden i Hyde Hall

I Hyde har man skapat en stor dry garden, en torrmarksplantering, i en södersluttning med storslaget resultat. Den här planteringen är avsedd att klara ett torrt klimat utan bevattning, vilket känns som helt rätt klimatriktning att följa. Växterna är valda efter sin förmåga att tåla torka, och klara sig på det vatten klimatet bjuder. Det låter kanske inte så farligt när man tänker på alla regnfyllda trädgårdsreportage från England, men faktum är att Hyde Hall ligger i ett av de torraste områdena i England, jämförbart med en del områden runt Medelhavet.

Ulleternell, Anaphalis triplinervis Guld och silver för det torra läget

 

Om växtvalet

Som stabil bakgrund står smalbladig silverbuske, Elaeagnus angustifolia, som tål vind och salt. Den kan bli ett träd 10-12 m högt.

Har man möjlighet att skapa denna plantering på en vindskyddad plats, finns möjligheten att plantera palmer, såsom på bilden från Hyde Hall. För våra breddgrader är det ett vågspel, men i gynnade kustområden i Skåne finns exempel på övervintrande palmer. Täck dem dock noga mot vintervätan. Vanligast och lättast att hitta är väderkvarnspalmen, Trachycarpus fortunei.

Palmliljan, Yucca filamentosa, med sina palmlika rosettblad tar upp palmens bladform, samtidigt som den står som en ståtlig exot i sig själv.

Den silvriga färgen i silverbusken återkommer i slottsmalörten, Artemisia arborescens ’Powis Castle’, en halvbuske som blir ca 80 cm hög. Den är vinterkänslig, och kan behöva täckas.

Höga ståtliga silverkungsljus skapar höjd och återkommer i planteringen. Sorten Verbascum bombyciferum ´Polarsommer' har silverludna blad som ger ett exotiskt uttryck. Silverkungsljuset är bienn (tvåårig), som med lite tur kan bli en kortlivad perenn.

Den söta sömntutan, Eschscholzia californica,  sås direkt i planteringen, och låt den sedan sprida sig lite vilt. Den blommar i gult över orange, men finns att få i flera nyanser.

Perennerna planteras i stora grupper Phlomis russeliana lämnar vackra fröstänglar över vintern

 

Fjädergräset, Stipa pennata, fångar vinden och smeker rabatten med sina mjuka tuvor. Plantera dem i sjok som vinden kan sjunga i dem.

Lite hårdare upplevs blåsvingel, Festuca glauca ’Elijah Blue’, vars tuvor blir fina i framkanten. Den blå färgen tas upp i stäppsalvian, Salvia nemorosa ’Ostfriesland’ som blommar hela sommaren tillsammans med lavendel, Lavandula angustifolia ’Hidcote Blue’.

I framkanten får också lammörat sin plats, så att man kommer åt att röra de mjuka bladen. Välj Stachys byzantina ’Silver Carpet’, som är en låg sort utan blommor som bildar täckande mattor. Det silvervita återkommer i ulleternell, Anaphalis triplinervis, en ullig och kompakt perenn som glimmar vitt i skymningen.

Fyller upp i rabatten gör den storväxta gula lejonsvansen, Phlomis russeliana. På samma höjd, men med en betydligt luftigare karaktär, svävar jätteverbena, Verbena bonariensis, med lila blommor över planteringen och drar till sig fjärilar.

Hur planteras en torr rabatt?

Rensa planteringsytan från allt ogräs och bearbeta sandjorden med spade. Om planteringsjord tillsätts, måste den blandas med den befintliga sandjorden, annars kommer rötterna stanna i den mumsiga jorden och inte söka sig vidare ut och bilda ett starkt rotsystem.

Växterna planteras i grupper om 3, 5 eller 7 plantor för att rabatten ska bli stadig och inte plottrig. Ju tätare man planterar växterna desto mindre plats får ogräset. Efter ett par år får man istället gallra bland perennerna, och då kan man bygga ut rabatten med de växterna. Planteringen får gärna se lite vildvuxen ut, som att den satt sig där på egen hand.

Vattna efter planteringen. Här går sedan skolorna isär: det finns de som vattnar en gång och sedan inte skämmer bort växterna mera; klarar de sig inte så får det vara. Andra ser till att växterna får en mera omhändertagen första växtsäsong. Det är upp till var och en att välja strategi. 

Växtlista

Träd

Elaeagnus angustifolia, smalbladig silverbuske
Trachycarpus fortunei, väderkvarnspalm

Perenner

Anaphalis triplinervis, ulleternell
Artemisia arborescens ’Powis Castle’, slottsmalört
Lavandula angustifolia ’Hidcote Blue’, lavendel
Phlomis russeliana, gul lejonsvans
Salvia nemorosa ’Ostfriesland’, stäppsalvia
Stachys byzantina ’Silver Carpet’, lammöra
Verbascum bombyciferum ´Polarsommer´, silverkungsljus
Yucca filamentosa, palmlilja

Annueller

Eschscholzia californica,  sömntuta
Verbena bonariensis, jätteverbena

Gräs

Festuca glauca ’Elijah Blue’, blåsvingel
Stipa pennata, fjädergräs

Publicerad 2011-02-27

 

Cecilia Holm är en del i trion Vi tre och Trädgård, baserat i Malmö och Lund. Ett designföretag med trippel kompetens inom trädgård. Cecilia har studerat till trädgårdsingenjör med inriktning design vid SLU, Alnarp.