Rabattförslag - Hassellund

Drömmer du om ett eget Nuttery? Vill du kunna gå i en lund och plocka egna hasselnötter? Ett rabattförslag för dig som önskar göra en del av trädgården lite vildare, med ett behagligt lövtak under solvarma sommardagar.

TEXT & BILD: Annica Hansson

Om hasselns gröna bladverk pryder lundens tak, så pryder vår-blommande lökväxter golvet tillsammans med frodiga ormbunkar och perenner i olika höjder. Vitblommande sorter får gärna dominera, då de ger ett fint skimmer under lövtakets skugga.

Blomningstiden på förslagets valda perenner avlöser varandra. Julrosen inleder tillsammans med vårlökarna. Samtidigt utvecklas hasselbuskarnas hängen. De skira blommorna hos kaukasisk förgätmigej avlöser i april - maj, och överbryggas av jätteramsens och myskmadrans maj – juniflor. Under högsommaren tar finger-borgsblommans vackra spiror över, för att låta höstanemonen avsluta lundens blomning för säsongen. Tänk att få sitta i denna lund, på en enkel bänk  med en bra bok och bara trivas!

Hassellund med gröna marktäckare Ormbunkar med trillingblad

 

Den vanliga hasseln som vi ser växa naturligt i vårt landskap går mycket bra att bygga lundens stomme med. Men önskas en variation av nötter att skörda finns det storfruktiga sorter som bär fler och större nötter. Finns det önskemål om variation i bladfärger finns också rödbladig hassel, samt en gulbladig hasselsort.

Var anlägga hassellunden?

Perfekt för anläggning av en lund är i trädgårdens periferi, den delen av trädgården som kanske angränsar till ett öppet landskap eller ett skogsparti. Genom att anlägga en lund plockar man in en del av naturen i sitt trädgårdsrum. Hasselbusken växer naturligt i lätt skugga. Har du större träd på tomten som släpper igenom lagom med solljus, är det lämpligt att dra nytta av dessa. 

Förutsättningar för att anlägga denna typ av rabatt är att du har ytan som krävs. Skulle trädgården inte vara så stor, men du ändå vill få känslan av en liten bit naturtomt, kan du bygga upp en mindre lund. Med enbart 3 stycken hasselplantor och rätt kombinationsväxter går det att skapa känslan av det lite vildare.

Utifrån föreslagna växter bör platsen vara något vindskyddad, ha tillgång till halvskugga, jorden vara fuktig, mullrik och genomsläpplig. 

Ormbunksmatta Vit kungsängslilja

Hur anlägger du hassellunden?

Bygg upp lunden i tre skikt.  Höga skiktet blir i det här fallet hasselbuskarna. Mellanskiktet planteras med högre perenner och det lägsta skiktet utgörs av lökväxter och lägre perenner.

Sätt perennerna i grupper om 3-7 plantor, för att få ett naturligt uttryck. Plantera hasselbuskarna med ett varierat avstånd mellan varandra. Låt gärna ormbunkarna få sprida sig utanför lunden i ett bestånd om det finns förutsättningar, såsom skugga och tillräckligt med fukta i jorden.

De sorter av hasselbuskar som är föreslagna är bra tillsammans för god pollinering. Om en rödbladig buske väljs bör den placeras så ljust som möjligt för att den röda färgen ska utvecklas.

För att förhindra hasselbuskarna från att växa sig alltför stora för platsen, kan man hålla storleken tillbaka genom att regelbundet beskära de äldsta grenarna ända nere vid marken. Då får man samtidigt fint material att använda som störar och raka pinnar, till andra delar av trädgården.

'The Nuttery', skiss

Förslag på växter:

Buskar
Corylus avellana, vanlig hassel
Corylus maxima 'Lambert Filbert', storfruktig hassel
Corylus maxima 'Cosford', storfruktig hassel
Corylus maxima 'Purpurea', rödbladig hassel

Högre perenner
Anemone x hybrida 'Honorine Jobert', vit höstanemon (OBS! Vårplanteras)
Digitalis purpurea, fingerborgsblomma
Dryopteris filix-mas, träjon
Polygonum x hybridum, jätterams

Lägre perenner
Brunnera macrophylla 'Alba', vit kaukasisk förgätmigej
Galium odoratum, myskmadra
Helleborus orientalis, julrosor

Lökväxter
Erythronium dens-canis 'Snowflake', vit hundtandslilja
Fritillaria meleagris, kungsängslilja
Leucojum vernum, snöklocka

Publicerad: 2011-02-05

 

Annica Hansson är en del i trion Vi tre och Trädgård, baserat i Malmö och Lund. Ett designföretag med trippel kompetens inom trädgård. Annica är trädgårdsingenjör med inriktning design. Du har kanske stött på henne tidigare när du fått service på Plantskolan i Vellinge, där hon rycker in under sommarsäsongen.