Formklippning

Att forma växter till olika figurer och geometriska former är en riktig klassiker inom trädgårdskulturen. Formklippning, eller topiary som det även kallas, kan göras med många olika växter, men det finns några som är extra uppskattade, som buxbom, idegran och järnek.

TEXT: Matilda Nilsson, BILD: Karina Brozinic

Formklippt ligusterTidpunkten för formklippning är återkommande över året, eftersom den jämna ytan kräver täta insatser. Större ingrepp kräver försiktighet, eftersom växten inte bör bli störd mitt under tillväxtfasen. Att ta bort stor bladmassa medför en energiförlust som är betydande i denna fas. Eftersom formklippning oftast är små putsningar av nytillväxten har det liten påverkan på växten. Därför kan man trimma sina formklippningar nästan när som helst. Vanligt är vårvintern, strax efter midsommar, när den mest aktiva tillväxtfasen börjat stanna av, samt på hösten. Undvik därför tillväxtperioden som infaller under vår och försommar. Sista datum för beskärning beror på var i landet man bor. Växterna bör på senhösten få förbereda sig för vintervila. Så gör din trimning innan denna period eller vänta till nästa säsong. Ofta räcker två-tre beskärningstillfällen per år.

Publicerad: 2010-11-01

Matilda Nilsson är biolog och trädgårdsingenjör med inriktning design. Hon driver företaget Biotopia Landskap och Trädgård, där hon arbetar som konsult, designer och skribent. Hennes specialitet är växtkunskap, ståndort, grönytor för biologisk mångfald och energieffektiv trädgårdsplanering. Biotopia har haft uppdrag både i Sverige och mellanöstern, där projekten handlat om vattenbesparande trädgårdar i ökenklimat.