Ogräs som indikationsväxt

Att använda växter som trivs på platsen där de ska planteras är självklart för många. Men hur vet man att de kommer att trivas? Ett bra sätt är att studera de växter som kommer upp utan att man satt dit dem - ogräset alltså.

TEXT & BILD: Nathalie Stridsberg

Lära känna växtplatsen utifrån ogräsen

När jag arbetar med en plantering börjar jag med att se, inte bara på omgivningen för att ta reda på vad som passar på platsen, utan framför allt på ogräset. Det kan vara all tid värt att kasta en blick på de här uppstickarna. Att tänka så här kring sina planteringar, att följa trädgårdens egen vilja till viss del, är bra för en hållbar framtid. Man minskar sitt behov av specialjord och gödsel vilket både miljö och plånbok uppskattar. Att i onödan skapa förutsättningar för växter som inte redan trivs på platsen är oerhört tidsödande.

Hur du går tillväga

Vissa ogräs är så kallade specialister.  Det vill säga att de föredrar en viss typ av mark – ängsmark, våtmark eller surjord som exempel. Det är dessa specialister man ska försöka hitta. Motsatsen, generalisterna, trivs lite överallt som maskros, kvickrot och kirskål. Har man fått fram den här informationen då känner du artens ståndort – platsen där växten trivs bäst, markegenskaper, vindförhållanden etc. Med den här kunskapen i bagaget blir det mycket enklare att veta vilka arter man sedan ska satsa på i plantskolan.

Röllika Gråbo Mjölke och myskmalva

 

Hur får du då reda på vad det är för ogräs du har att göra med? Ett bra verktyg är hemsidan Digiflora.se. Med hjälp av enkla ledtrådar kring sitt ogräs, som blommans färg, plantans höjd, bladform och liknande, kan du få fram arten. En vanlig Flora i bokform går självklart också bra. För att jämföra kan du plocka in växtdelar eller ta ett foto. Du kan även gå bakvägen. Genom att notera vad som skiljer växter åt, så kallade nycklar, så vet du vad du ska leta efter när du stöter på en växt i fält. Digiflora kan du även få upp i mobilen.

Flera ogräs gör sig även dekorativt i en plantering och behöver inte rensas bort. Läs mer om det i artikeln 'Ogräsrabatten - designa med ogräs'.

Publicerad: 2010-09-17

Nathalie Stridsberg är trädgårdsingenjör med inriktning odling och design. Hon driver företaget GartneriNathalie. När Nathalie designar trädgårdar utgår hon alltid från platsens förutsättningar och det som redan växer där innan hon går vidare i planeringen av trädgårdar. Det har blivit GartneriNathalies signum och hjärtefråga, eller som hon själv uttrycker det ”Din ståndort är min ståndpunkt!”.