Fenologi - naturens tidsmönster

Följer du årstidernas skiftningar i naturen? Vill du vara med och skriva historia? Då kan du hjälpa till genom att rapportera dina iakttagelser.

KÄLLA: Svenska fenologinätverket, BILD: Karina Brozinic

Fenologi handlar om tidsmönster i naturen, både bland djur och växter. När slår bladen ut på våren, när byter bladen färg på hösten? Att en vitsippa slår ut tolkar vi som vårtecken. Fenologer försöker förstå vad som styr tidsmönster och vad som händer om de förändras.

Växter använder ofta temperatur- och ljusförhållanden som tecken för när de ska börja växa, bilda frukt, eller gå in i vintervila. Den pågående klimatförändringen innebär bland annat att det blir varmare på jorden och därmed förändras de system som växter använder för att reglera sin årscykel. Växter är bundna till sin växtplats och oftast beroende av pollinerande insekter. Vi vet i dagsläget väldigt lite om hur dessa samspel mellan insekter, fåglar och växter kommer att påverkas av klimatförändringen, och det är ett av huvudskälen till att Svenska fenologinätverket samlar in fenologiska data för så många arter och fenologiska faser som möjligt.

Över 6000 rapporter har redan skickats in i år till det svenska fenologiska nätverket. Du kan hjälpa till att skicka in dina observationer. Behovet av ökad kunskap om växternas höstfaser är stort. Hur länge har växterna kvar sina löv och hur länge fortsätter de att andas in koldioxid på hösten? Det är inte svårt rapportera. Som fenologiväktare observerar och rapporterar du enligt en fastställd instruktion och väljer bland ett 50-tal växter. Låter det spännande? Du kan läsa mer om Svenska fenologinätverket och rapportera på deras hemsida blommar.nu.

Publicerad: 2010-09-15

Våren 2008 initierades ett svenskt fenologinätverk med representanter från frivilligorganisationer, universitet, och myndigheter. Nätverkets målsättning är att samla in fenologiska data. Liknande nätverk finns eller bildas just nu i många länder världen över. Motivet bakom ett fenologinätverk är den dokumenterade förändringen av årstidsmönster världen över.