Bärbuskar och klättrare med bär

Bärbuskar gynnas av beskärning för en rik bärsättning men olika metoder behöver användas beroende på arter och släkten.

TEXT: Matilda Nilsson

Lämplig tidpunkt för beskärning av bärbuskar och klättrare är JAS (juli-september), eller direkt efter skörd. Även om många buskar klarar beskärning under vårvintern så bör våren undvikas eftersom nya knoppar lätt kan skadas.

  • Svarta vinbär får bär på både gamla och nya skott. Det är lämpligt att gallra ur ett äldre skott (gren) per år. Efter en eventuell föryngringsbeskärning (hela busken skärs ner nära marken) kan man få bär ganska snart eftersom även nya skott ger bär.
  • Röda och vita vinbär ger bär endast på äldre skott. Det är viktigt att inte gå fram för hårt med beskärningen för dessa. Det räcker att gallra ut en äldre gren vartannat år för en successiv gallring, samtidigt som busken kan ge bär. 
  • Krusbär kan gallras på liknande sätt som svarta vinbär. En glesare buske ger större, finare bär än en tät och risig. 
  • Hallon hör till halvbuskarna och skickar upp nya skott varje år som ger bär. De gamla skotten bör gallras ur varje år. Just hallon gynnas av att skäras ner vid planteringstillfället, ca 20-30 cm ovan jord. Detta för att halvbusken ska skicka upp nya rotskott. Annars bildar hallonplantan bär under första året och kan sedan dö bort av ren utmattning utan nya skott som kan ta vid. 
  • Björnbär växer som klätterväxt eller täta, snåriga buskage, och kan vara besvärligt att beskära på grund av långa, ofta taggiga rankor. Även björnbäret gynnas av nedskärning vid planteringstillfället, för en god förgrening och bärsättning. Man kan även försöka gallra björnbäret allt eftersom. Utan någon beskärning skapas långa rankor med dålig förgrening och färre bär. Det finns taggfria sorter som gör beskärningen enklare.

 

Publicerad: 2010-04-06

Matilda Nilsson är biolog och trädgårdsingenjör med inriktning design. Hon driver företaget Biotopia Landskap och Trädgård, där hon arbetar som konsult, designer och skribent. Hennes specialitet är växtkunskap, ståndort, grönytor för biologisk mångfald och energieffektiv trädgårdsplanering. Biotopia har haft uppdrag både i Sverige och mellanöstern, där projekten handlat om vattenbesparande trädgårdar i ökenklimat.