Fruktträdsbeskärning

Beskärning av fruktträd har en lång tradition. Vi har sett fruktträd beskurna i spiraler, spaljéer, häckar, korgar och kordonger. Än idag är det spaljerade fruktträdet omtyckt och kan ibland vara enda lösningen för att få plats med ett fruktträd i en liten trädgård.

TEXT: Matilda Nilsson, BILD: Karina Brozinic

Beskärning för yrkesodling och privat behov skiljer sig åt. För privatpersoner är omfattande beskärning inte nödvändig. Det viktigaste är att välja ett bra träd med så många trubbiga grenvinklar som möjligt istället för spetsiga, för att undvika fläkningsskador (att grenar bryts av) längre fram. Grenarna får gärna växa jämnt fördelade åt alla riktningar. Kronan kan glesas ut något med jämna mellanrum för att släppa in mer ljus i kronan. Detta ger större frukt med bättre färg. Beskär hellre lite i taget än sällan och mycket. Många fruktträd utvecklas bäst naturligt med endast liten eller ingen beskärning, detta gäller främst plommon och körsbär.

Tidpunkt för beskärning beror på typen av fruktträd. JAS (juli – september) fungerar alltid, vissa är tåliga och kan beskäras även andra perioder (äpple, päron) medan andra är känsliga för vårvinterbeskärning (stenfrukter).

  • Äppelträd kan reagera med att skjuta en stor mängd vattenskott vid beskärningsstället om man skär bort allt för mycket vid ett visst tillfälle. Kronan blir då tät och risig. Gå hellre varsamt fram. 
  • Stenfrukter bör alltid beskäras under JAS då de kan drabbas av sjukdomen gummiflöde (en geléaktig substans tränger ut från växtytan) om de beskärs under vårvintern. Till stenfrukterna hör plommon, körsbär, aprikos och persika. Dessa släkten ska generellt beskäras varsamt, inga stora ingrepp vid ett och samma tillfälle.
  • Fruktsättningen kan försenas på grund av beskärning, speciellt hos unga päronträd. Det kan vara klokt att vänta några år.

 

Publicerad: 2010-08-13

Matilda Nilsson är biolog och trädgårdsingenjör med inriktning design. Hon driver företaget Biotopia Landskap och Trädgård, där hon arbetar som konsult, designer och skribent. Hennes specialitet är växtkunskap, ståndort, grönytor för biologisk mångfald och energieffektiv trädgårdsplanering. Biotopia har haft uppdrag både i Sverige och mellanöstern, där projekten handlat om vattenbesparande trädgårdar i ökenklimat.