Beskärning av lövfällande buskar

Beskärningsmetoden för prydnadsbuskar beror till stor del på vad man vill åstadkomma rent visuellt. Tillväxttakten hos bladfällande buskar är ofta relativt snabb och möjliggör varierande beskärningsåtgärder.

TEXT: Matilda Nilsson, BILD: Karina Brozinic

Tidpunkt för beskärning av lövfällande buskar är relativt flexibel, JAS (juli-september) fungerar alltid men många arter klarar även vårvinterbeskärning. Det finns vissa blödande eller känsliga arter att hålla reda på, som ska beskäras enbart under JAS. Man bör alltid undvika tillväxtperioden under vår och försommar.

De flesta prydnadsbuskar kan underhållsbeskäras genom att grenverket gallras ut vid behov, vartannat eller var tredje år brukar räcka. Beskär aldrig mer än 1/3 av buskens totala volym vid varje beskärningstillfälle. På detta vis kommer ljus in i busken så att nya grenar kan utvecklas, men det finns även material kvar som ger ett visuellt mervärde. Ta endast bort de äldsta grenarna.

Syrén gallras nertill vid behov Fläder förgrenas och beskärs upptill Spirea kapas helt vid basen

 

  • Buskar som förgrenas främst i marknivån, som hassel, rynkolvon och syrén, kan gallras ut vid behov genom att man skär av de äldsta grenarna så nära marken som möjligt. 
  • Arter som även förgrenas längre upp, som fläder och vissa vildrosor, kan också beskäras längre upp intill de nya skotten.
  • Buskar med risigt, tätt grenverk eller smala, taggiga grenar kan föryngringsbeskäras eftersom de kan vara besvärliga att gallra, eller helt enkelt svarar bra på denna metod med en tät fin buske som följd. Skär av alla grenar nära marken, ca 10-25 cm ovan jord (varierar med art). Denna metod bör undvikas om det är viktigt att det finns grönmassa kvar, t ex för insynsskydd. Buskar som ofta beskärs på detta vis är exempelvis tok, spirea och berberis.

 

Hur ofta som är lämpligt beror på utseendet. Om busken är ranglig, har dålig form eller är riktigt risig med få blad eller blommor kan det vara lämpligt. Det kan dröja många år innan det blir aktuellt. Ett undantag är vissa korneller (t ex Cornus 'Sibirica' och 'Flaviramea') som bryter nya vackert färgglada skott efter föryngringsbeskärning. Dessa kan beskäras oftare för det estetiska värdet.

Cornus alba 'Spaethii' Cornus controversa 'Variegata' Cornus alba 'Sibirica'

De flesta korneller kan föryngringsbeskäras ofta

Blommande buskar

För blommande buskar är det viktigt att veta om de blommar på årsskotten eller fjolårsskotten för att inte klippa bort årets blomning av misstag. Arter som blommar på bar kvist (hybridkejsarolvon, hybridtrollhassel, forsythia, rosenmandel, m fl) beskärs enklast strax efter blomningen. Hos buskar som blommar på fjolårsskotten bildas knopparna under sensommar och höst. Dessa buskar kan beskäras direkt efter blomningen, som sker under vår och försommar, (ex spirea, syrén, häggmispel, rosenhallon och prakttry). Buskar som blommar på årsskotten, som buddleja, rosor, tamarisk, hypericum och höstblommande spirea, klarar en lite kraftigare nedskärning tidigt på våren. Beskärningen stimulerar ny skottillväxt som ger blom samma år. Eftersom vissa buskar fryser ner efter vintern kan våren vara en god tidpunkt för beskärning av dessa arter.

Forsythia kan beskäras efter blomning Häggmisplar beskärs direkt efter blomning Buddleja klarar beskärning tidig vår innan blom

 

Publicerad: 2010-08-13

Matilda Nilsson är biolog och trädgårdsingenjör med inriktning design. Hon driver företaget Biotopia Landskap och Trädgård, där hon arbetar som konsult, designer och skribent. Hennes specialitet är växtkunskap, ståndort, grönytor för biologisk mångfald och energieffektiv trädgårdsplanering. Biotopia har haft uppdrag både i Sverige och mellanöstern, där projekten handlat om vattenbesparande trädgårdar i ökenklimat.