Häckklippning

Häckar kan vara klippta eller friväxande och beskärningen skiljer sig åt.

TEXT: Matilda Nilsson, BILD: Karina Brozinic

Klippta häckar

Den strikta formen som klippta häckar skapar kräver tätare beskärningsåtgärder än för friväxande, beskärning utförs vanligtvis en gång om året. Vissa häckväxter klipps två gånger per säsong pga starkt växtkraft (lind) eller noggrann formklippning (buxbom).

Tidpunkt beror på art men JAS (juli-september) fungerar alltid, ofta även vårvintern utom för blödande arter, stenfrukter och något ohärdiga växter som är känsligare.  Undvik vår och försommar då tillväxten är i full gång. De häckar som behöver beskäras flera gånger per säsong, klipps ofta en gång på sommaren (vid midsommar och efter) och en gång på hösten, alternativt vårvinter och sensommar.

Bättre med svagt pyramidal form

Tänk på följande när du beskär en klippt häck:

  • Höga häckar klipps i lätt pyramidform, så att det gröna längst ner vid marken får tillräckligt med ljus, annars kan kala fläckar uppstå med blad- eller barrförlust. Högst upp är häcken alltså något smalare i genomskärning än längst ner.
  • För häckväxter med genomgående stam (bok, avenbok, gran m fl) gäller att inte klippa av toppskotten förrän önskad sluthöjd på häcken har uppnåtts. Sidoskott (häckens långsidor) kan klippas redan från år 2 efter plantering.
  • Klipp hellre ofta men lite, än sällan och mycket. Många växter har svårt att bryta nytt (utveckla nya kvistar) från gammal ved. En klippt häck ska bara toppas i nytillväxten för att bli riktigt tät och grön. Idegran är ett undantag, som bryter mycket lätt även från gammal ved och kan därför beskäras ganska hårt.

Friväxande häckar

Ett mer lättskött alternativ som kräver mindre tidsödande åtgärder.

  • Gallra ut häcken med jämna mellanrum (vartannat till vart tredje år räcker oftast). De äldsta grenarna skärs av så nära marken som möjligt. Nytt ljus kommer då in i häcken och nya skott kan växa till. Ta aldrig bort mer än 1/3 av häcken vid samma beskärningstillfälle.
  • Om gallring inte kan utföras kan häcken föryngringsbeskäras. Detta sker sällan och endast vid absolut behov, då hela häcken skärs ner nära marken. Det tar lång tid innan häcken växer upp igen, därför bör denna metod undvikas om det är viktigt med insynsskydd, vindskydd eller estetiska värdet som häcken utgör. Metoden kan vara bra för riktigt gamla och risiga häckar som inte skötts löpande och behöver en nystart. 

 

Publicerad: 2010-08-13

Matilda Nilsson är biolog och trädgårdsingenjör med inriktning design. Hon driver företaget Biotopia Landskap och Trädgård, där hon arbetar som konsult, designer och skribent. Hennes specialitet är växtkunskap, ståndort, grönytor för biologisk mångfald och energieffektiv trädgårdsplanering. Biotopia har haft uppdrag både i Sverige och mellanöstern, där projekten handlat om vattenbesparande trädgårdar i ökenklimat.