Mossbekämpning

Mossrivare och krattning är ofta onödigt arbete. Det som händer är att man river upp och sprider tusentals små sticklingar av mossa. Det hårda arbetet gör att mossan sprids istället. Resultatet efter mossrivning är inte heller vackert. Gräsmattan måste lagas och kompletteras med nysådd.

TEXT: Matilda Nilsson, BILD: Karina Brozinic

Fjäska för gräset

Det räcker inte att bara bekämpa mossan, gräset måste trivas också. För att gynna gräset och behålla det grönt krävs näring och vatten. Tyvärr gynnas även ogräs av dessa faktorer. Att bara gödsla gynnar alla möjliga arter, så införskaffa gräsmattegödsel med ogräsbekämpande medel i. Det finns i flera märken på handels-trädgårdar och garden centers.

Kalka och gödsla

För att bekämpa mossan, som trivs i sur jord (lågt pH värde), behövs kalkning (som höjer pH) och detta måste ske vid ett flertal tillfällen varje år, eftersom kalkning bara fungerar över en kort period innan den förbrukas. Kalka och gödsla inte samtidigt, varva dem varannan gång. Gödsla ca 4 ggr per år, med fokus på tillväxtsäsongen. Kalka däremellan. Det enklaste är att använda granulerade preparat. Det finns finfördelad kalk, men denna ryker lätt omkring och tas upp ännu snabbare än granulatet, vilket inte är en fördel om man vill höja pH värdet på sikt. Om det inte regnar, vattna ner kalk och gödsel.

Var noga med grunden

För att gräs ska trivas krävs att marken varken är extremt torr eller drabbas av stående vatten. Jorden ska vara mullhaltig, gärna sandblandad men med god näringstillgång. Om en ny gräsmatta ska anläggas, lägg extra tid på jordbearbetningen så att grunden blir så jämn och välbearbetad som möjligt. Glöm inte att gödsla några veckor innan gräset sås eller läggs på. Om en gammal gräsmatta är gropig och ojämn, fyll groparna med gräsmattedress, en sandblandad jord som kan köpas på säck. Så nytt gräs i dressjorden. Detta är en extra viktig punkt om du mot all förmodan har kört med mossrivare. Om inget görs så sprider sig mossan tillbaks till de hål du just rivit upp.

Mossa i gräsmattan
En mjuk mossmatta istället för gräs?

Våga tänka nytt

Mossa gynnas av näringsfattig, fuktig och kemiskt sur jord (lågt pH värde). Den trivs bäst i skugga. Inte så konstigt att den trivs i skogsmiljöer. Om dessa faktorer föreligger i din trädgård och mossan frodas, fundera över andra möjligheter på platsen än en perfekt mossfri gräsmatta. Det finns saker som kan underlätta. En viktig faktor är vilken gräsblandning som används. Är det skuggigt och lite fuktigt, använd en fröblandning för skugga. Många gräsblandningar är bäst i soligt läge. Dessa fungerar dåligt i skuggig, fuktig och sur jord - och mossan tar över.

Mossa som trivs är mjuk, grön och faktiskt ganska dekorativ med sin kuddlika utbredning. Mossan kan vara en ypperlig grund för att skapa en japansk mossträdgård, en skogsinspirerad trädgård, ett vackert azaleastråk, en John Bauer-inspirerad täppa… Tänk nytt! Varför är en perfekt gräsmatta så snyggt? Hur spännande är det att ha gräs som monokultur över hela trädgården? Gör ett mysigt woodland-inspirerat hörn där mossan faktiskt passar!

Ytterligare en lösning är att ta bort hela grässvålen med mossa och allt och istället anlägga en hårdgjord yta av marktegel, betong, natursten, singel eller vad som känns rätt i sammanhanget. Det går också bra att anlägga marktäckande växter som trivs i det aktuella läget. Många aggressiva marktäckare är faktiskt mer lättskötta än gräs, eftersom de håller undan ogräs och man slipper klippa dem en massa gånger om året. Komplettera med trampstenar eller ett enkelt gångstråk för skötsel och njutningsfulla promenader.

Omfamna mossan, eller gör något helt annat på platsen. Gräsmattor utan mossa är oavsett grundläggande förutsättningar, ett skötsel-intensivt val.