Bekämpning

Trots all världens förebyggande arbete finns inte den ogräsfria trädgården. Rent subjektivt kan den förstås finnas för de som accepterar en viss mängd ogräs och därför inte upplever det som ett problem. Men alla behöver vi en princip för hur ogräsen ska bekämpas.

TEXT: Katarina Kihlberg

Rensa fröogräs

Med sina grunda rötter är fröogräsen lätta att ta bort. Det allra viktigaste är att rensa bort dem innan de börjar blomma, gärna så snart de tittar upp ur marken. Vissa fröogräs sprider frön hela säsongen, andra har ett par intensiva frötillfällen. Vilken sort det än är så ska de bort innan fröna får tillfälle att spridas. Om du har kompost är den idealisk slutstation för det näringsrika ogräset; då sluts den naturliga cirkeln som är grunden i ekologiskt odlande. Fröna kan så klart ett litet bekymmer, men om ogräset grävs ner ordentligt i komposten så det hamnar där aktiviteten är stor sker nedbrytningen av fröna snabbt. Skulle några ändå gro är det viktigt att röra om ordentligt i komposten så att ogräset inte får fäste.

Rensa rotogräs

  • Var ute i god tid och rensa bort rotogräsen när de kommer upp på våren. Det har visat sig vara allra mest effektivt att ta dem när några blad har hunnit bildas, då använder roten mycket av sin näring på att skjuta upp blad och tillväxten hämmas ordentligt om dessa blad tas bort och roten behöver använda ytterligare energi för att skjuta upp nya.
  • Att trötta ut ogräs genom att ständigt kapa av allt grönt ovan jord är en tålamodsprövande men effektiv bekämpning. Ju mindre bladmassa ogräset tillåts producera desto mindre energi kan det föra tillbaka till rötterna som långsamt försvagas.
  • Uttmattningsmetoden räcker sällan som enda bekämpning, rötterna måste få ett hårdare motstånd. Så mycket som möjligt av rotsystemet ska grävas upp, gärna i en helhet. Men räkna alltid med att det kan finnas kvar rotbitar i marken och gräv igenom ordentligt för att hitta dem. Upprepa detta några gånger under säsongen.

Även rotogräs kan återgå till trädgården för att berika jorden med näring. Låt bladverk och rötter ligga och torka i solen några dagar och lägg dem sedan på komposten.

Kemisk bekämpning

Det finns ett antal kemiska bekämpningsmedel mot ogräs på marknaden, med olika verkningsgrad och tillämpningsmetod. Användning av sådana kräver noggrannhet och stor respekt för naturen, inte minst för våra vattendrag. Det bästa och mest tillfredsställande är att dock förebygga och motarbeta ogräs i trädgården på ekologiskt smartast sätt, det vill säga utan kemisk bekämpning.

Flamning

Det går att bekämpa ogräs med en bärbar gasolbrännare. Metoden kan vara effektiv, men har ett par stora nackdelar. För det första krävs riktigt bra teknik. Ogräset ska inte brännas bort, då kommer det snart tillbaka igen eftersom rötterna är intakta. Eldflammans uppgift är i stället att hetta upp ogräset så mycket att cellerna i växten börjar koka och förstörs, vilket dödar plantan. För det andra kan metoden innebära stor brandfara under torra perioder och i närheten av torrt gräs.

Verktyg

Det finns mängder med verktyg och tekniker för ogräsrensning. De gamla hederliga ogräshackan och skyffeljärnet, är bra för att skära av rötter och luckra upp jorden i rabatterna. Skyffeljärnet skjuter man framför sig en bit under markytan. Kloräfsa är också bra, både med långt skaft och som handverktyg. För grävning krävs förstås en bra spade. Att köpa bra verktyg, med greppvänliga handtag och långa, ergonomiska skaft är en god investering både för kroppen och för arbetslusten. Händerna är bästa verktyget  för att få upp hela roten. Greppa långt ned på stammen så går det lättare. En grep kan hjälpa till att luckra upp jorden, för att sedan lättare plocka ogräs för hand. För ogräs med pålrot, som maskros, fungerar ett maskrosjärn. På större ytor, helt täckta med exempelvis kirskål är det gräsklippare som gäller för grovarbetet med att trötta ut ogräset.