Förebyggande åtgärder

Att vidta åtgärder för att förhindra att ogräs ens får fäste är alltid det bästa och mest tillfredsställande. Kunskapen om ogräsens roll i naturen ger ett tydligt svar på vad som bäst håller ogräset borta, nämligen att inte bereda det någon plats!

TEXT: Katarina Kihlberg

  • Var noga med att köpa ogräsfri jord, speciellt matjord. Kontrollera med säljaren innan eller kolla upp referenser.
  • Arbeta kontinuerligt med jorden så att den hålls lucker och näringsrik. Tillför vid behov organiskt material. Då främjas prydnadsväxterna – de växer till sig snabbare och tar plats i rabatten och motståndskraften mot ogräs ökar.
  • Starta tidigt på våren, så prydnadsväxterna får en förtur och gynnas i konkurrensen.
  • Att hacka och rensa regelbundet tar inte bort allt ogräs men stör dess utveckling och tillväxt.
  • Plantera tätt så att marken täcks helt så fort som möjligt.
  • Plantera marktäckare under och mellan perenner och buskar. Tänk dock på att vissa marktäckare har en i det närmaste ogräslik framfart, ex penningört och murgröna.
  • Täck mark som ligger öppen och inte ska brukas just nu med lager av tidningar eller en mörk presenning.
  • Använd martäckande duk i nyplanteringar så att perenner och buskar får etablera sig och breda ut sig utan konkurrens från ogräs.
  • Se till så att jorden är så ogräsfri som möjligt före nyplantering, framförallt från rotogräs. Här finns inga genvägar, bara senvägar!
  • Ett alternativ är att anlägga upphöjda rabatter, med ny ogräsfri jord. Då behöver man inte rensa den befintliga jorden, och kanterna försvårar för rotogräs eller grässvål utifrån rabatten att tränga in.