Ogräs och spridning

Att känna till hur olika ogräs förökas och sprids gör det enklare att förhålla sig till dem och bestämma vilket och hur mycket arbete man ska lägga ner på att förebygga och bekämpa framfarten. De finns två huvudgrupper av ogräs: fröogräs och rotogräs.

TEXT: Katarina Kihlberg

Ettåriga och tvååriga ogräs – fröogräs

Ettåriga ogräs påbörjar och avslutar sin livscykel under en säsong: de gror, bildar bladrosett, växer upp, blommar, producerar frön och dör. Fröna, som bildas i stora mängder, övervintrar till nästa säsong. Frön från ettåriga ogräs gror ofta tidigt, vissa redan vid någon enstaka plusgrad. Riktiga tuffingar, som våtarv, vitgröe och baldersbrå, kan börja gro redan vid temperaturer strax under noll. Det finns ett antal sorter som bara bildar bladverk första året och som blommar, bildar frön och dör år två, dessa kallas tvååriga fröogräs. En del ogräsfrön gror inte direkt året efter utan kan ligga kvar i jorden i flera år och vänta på rätt tillfälle. Fröna sprids med vinden, med djur och fåglar, via vatten, med jord som flyttas eller med människors kläder och skor.

  • Exempel ettåriga: baldersbrå, svinmålla, våtarv och revormstörel
  • Exempel tvååriga: kardborre, kungsljus och löktrav

Fleråriga ogräs – rotogräs

Rotogräsens rötter övervintrar och lagrar gott om näring, vilket gör plantan till en riktig överlevare. Rotogräs bildar frön, precis som de ett- och tvååriga ogräsen, men den huvudsakliga spridningen sker med hjälp av välutvecklade rotsystem som bildar sidorötter, jordstammar eller sidoskott. Ogräsrötter är rejäla kraftpaket inriktade på överlevnad. När vi tror att till exempel kirskålen är bortrensad för att den inte syns ovan jord ligger det kvar massor av små, små rotdelar i marken som bildar nya plantor. Och när du gräver i rabatten kan en avhuggen ogräsrot resultera i ett helt nytt ogräsbestånd. Vissa arter har riktigt djupa rötter, som åkertistel, medan andra har ett ytligt rotsystem som skickar ut långa utlöpare, som kvickrot. Rotogräs som lämnas helt ifred växer sig hela tiden starkare och rötterna blir kraftigare och djupare eller längre med tiden. Några fleråriga ogräs förökar sig enbart med frön, exempelvis maskros

Exempel fleråriga värstingar:

  • Åkervinda: Har ett oerhört kraftigt rotsystem med djupa, väl förgrenade rötter som kan täcka stora, stora ytor. Från sidorötter bildas nya sidorötter och på några år kan rotsystemet gå flera meter ner i marken. Åkervindan klänger i andra växter och riskerar snabbt att kväva dem. Åkervindan är en riktigt vacker klängväxt med stora vita eller rosavita blommor, men låt den inte lura dig med sitt utseende – den är en av våra svåraste ogräs.
  • Kvickrot: Sprider sig snabbt och kraftfullt med så kallade rhizom, massor med utlöpare som växer grunt från moderplantan ut i jorden. En moderplanta kan ha 500 utlöpare som tillsammans bildar tusentals nya plantor.
  • Kirskål: Har vita utlöpare som lätt går sönder när jorden bearbetas. Varje ny liten rotdel bildar en ny planta som snart växer till ett helt bestånd. Kirskål är en vacker marktäckare men mycket svår att begränsa till en viss yta och svår att utrota.
  • Knölklocka: Ett rotogräs som är treårigt, det blommar först tredje säsongen med vackra blåklockor. Under sina första två år lagrar den massor med näring i en kraftig rot som sprider sig med utlöpare. Den sprider sig också effektiv med tusentals frön.
  • Tussilago: Är inte så söt och rar som man lätt tror. Håll tussilagon borta från trädgården. Den har kraftiga och djupa rötter som konkurrerar hårt med prydnadsväxterna.