Förstå rotens funktion

När ett frö gror i jorden växter det ut en liten rot innan vi ser spår av plantan ovan jord. Rotens förbindelse med jorden är helt avgörande för plantans utveckling.

TEXT: Katarina Kihlberg

Genom rotspetsen tas vattnet och näringen upp i växten. För att förbättra rotens sugförmåga växer det ut så kallade rothår från rotspetsen som hjälper till med att komma åt vattnet i jorden. Endast rotspets och rothår kan suga upp vatten, resten av roten är vattentät – en finurlig uppfinning som gör att roten hela tiden stimuleras att växa för att komma åt vatten längre ner i marken.

När en växt är nyplanterad eller om den grävs upp och flyttas från en plats till en annan saknar roten inledningsvis kontakt med marken. Plantan ser snabbt hängig och vek ut, och i desperat behov av att roten etablerar sig snabbt i jorden. Denna grundläggande kunskap om rötterna ger oss en förståelse för hur viktigt det är att hjälpa växter med försörjningen av vatten vid alla till fällen då kontakten mellan jorden och rötterna har brutits; vid omplantering, nyplantering eller efter större grävprojekt.