Fröodling av perenner

Frö till perenner sås på flera olika sätt. Direktsådd på växtplatsen är inte vanligt för perenner. De förkultiveras istället. Det kan ske inomhus, i växthus eller utomhus. I det sista fallet är det bra att ha en särskilt plats för detta, en ”barnkammare” i halvskuggigt läge.

TEXT: Karina Brozinic

Vissa, mer lättgroende arter, sås under våren. Andra kräver en eller flera kylperioder för att häva fröets vilostadium. Sådden sker då under hösten-vintern eller så stratifieras fröna efter vintern. Tanken med sen höstsådd är inte att fröerna ska gro före vintern. Skulle det ändå ske bör småplantorna täckas. Groning sker normalt efter vintern när vårvärmen kommer.

Vad behöver du?

 • Såkärl kan vara vad som helst, bara det har hål i botten för vattenavrinning. För perennsådd som placeras utomhus används helst högre såkärl. Den större jordmassan gör att fukten lättare bibehålls samtidigt som dräneringen främjas. Rengör alltid såkärlen noga före sådd.
 • Använd en såjord. Den är näringsfattig och luftig, innehåller jord, sand och torv. Ibland perlit eller vermikulit, naturliga mineraler som är renare än jord, lätta och alstrar vatten bra. Ser ut som söndersmulat popcorn. Du kan köpa dem separat och blanda i ca ¼ i jorden.
 • Kontrollera påsens odlingsanvisning om fröna kräver behandling innan såd, t.ex. växelvis kylperiod, blötläggning eller ruggning.

Så gör du förkultivering inomhus:

 • Kontrollera på fröpåsen om det krävs någon förbehandling t ex blötläggning eller ruggning av fröet före sådd.
 • Fyll kärlen med jorden, men lämna alltid minst 1 cm till ovankanten. Jämna till jorden lätt, men packa inte. Genomvattna jorden före sådd.
 • Så fröerna jämn och inte för tätt. Du kan använda fingrarna eller pincett. Är fröerna riktigt små är ett trick att blanda med fin sand i ett kryddkar och strö ut jämnt över jordytan (fågelsand, finns att köpa i livsmedelsbutiken är bra för detta ändamål).
 • Täck såbädden med såjorden ca 5 ggr frönas storlek, om inget annat anges på påsen.  Ljusgroende fröer kan täckas med ett tunt lager perlit eller vermikulit, som ju är ljusgenomsläppligt, för att skydda extra mot uttorkning. Mörkergroende fröer täcks med ett tunt jordlager och svart plast, en mörk skiva eller liknande.
 • Glöm inte skriva etiketter.

Omskolning och utplantering

Omskolning sker vartefter plantorna växer till sig, normalt minst en gång före utplantering på den slutliga växtplatsen. Perenner utplanteras på växtplatsen vår eller höst när plantorna vuxit till sig.

Så gör du förkultivering utomhus:

 • Lättgroende perenner kan sås utomhus i lådor, krukor eller på ogräsfri kalljord, alternativt i kallbänk, under våren, mars-maj.
 • Sådden placeras i halvskuggigt läge. Perenner omskolas normalt en gång.
 • Det finns även perenner som föredrar att bli sådda under hösten. Om du använder krukor måste du se till att vattnet inte stannar i krukan och orsakar röta eller isbildning.
 • De höstsådda perennerna mår bra av att placeras i en bädd av sand. Sanden isolerar och dränerar bort överflödigt vatten.
 • Vintertäck gärna småplantor första vintern. Vissa arter kräver längre tid att gro, ibland flera år.
 • Har du problem med fåglar som pickar i sig fröer, så kan du täcka över krukorna med nät.

Fröer med mycket hårda skal

Ute i naturen gror dessa efter vinterns påverkan. De sås lämpligast i krukor eller lådor. Sådden placeras helt oskyddat utomhus i halvskuggigt läge, så tidigt som möjligt, gärna från januari. Snötäcke över sådden främjar groningen. Om det är barvinter, täck med ris och löv. Groningen inträffar under våren eller sommaren. För vissa långgroende arter sker det våren efter. Sår du senare, då vintern upphört rekommenderas höstsådd eller stratifiering.

Fröer som kräver en kraftig temperaturväxling för att gro

De sås inomhus i krukor eller lådor jan-mars i rumstemperatur, ca 20 grader. Efter tre veckor placeras sådden i kylskåp (ca +3 grader) i 4-6 veckor, därefter utomhus i skuggläge. Snötäcke över sådden främjar groningen. Om det är barvinter, täck med ris och löv. Groningen inträffar under våren eller sommaren, för vissa långgroende arter våren efter. Dessa fröer kan alternativt höstsås utomhus.

En del fröer gror oregelbundet. Har de inte grott inom den förutsatta tiden kan du testa att sätta in dem i kylskåpet ca 4 veckor. Därefter placeras den utomhus i skuggläge.

Frö till vattenväxter och vissa strandkantsväxter

De sås mars-juni i vattentätt kärl i svagt gödslad slamjord, 1-2 cm vattendjup över jorden. Sådden hålls inomhus eller utomhus, grotemperatur 18-24 grader.